Kategori: Genel

21 Şub

Akif Bey (Ahmet Akif Suner) (1876-1944)

Siyasetçi, tüccar, çiftçi ve milletvekili olan Ahmet Akif Bey, 1877 yılında Artvin’de dünyaya gelmiştir. Ancak Batum’un Yukarı Acara bölgesine bağlı bir köyde doğduğuna dair bilgi de mevcuttur. Babasının da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Merhum Paşa Gazetesi

Türkiye İkinci Dünya Savaşı sürecinde savaşı topraklarından uzak tutmak ve dış siyasette meydana gelen gelişmelere ayak uydurmak için denge siyasetini savaş süresince yürüten durumunda kalmıştır. Savaş boyunca yürütülen bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Hasan Fehmi Bey (Kokay) (1875-1922)

Denizli’nin Babadağ ilçesinde doğan Hasan Fehmi Bey’in doğum tarihi çeşitli telif eserlerde farklılık göstermekle birlikte Devlet arşivlerine bağlı Osmanlı arşivlerinde yer alan sicil dosyasına göre miladi 1875 (1291)’tir. Ömer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Osman Nuri Özpay (1878-1935)

1878 yılında İstanbul’da doğan Osman Nuri, Abdi Bey ve Feride Hanım’ın oğludur. İlk ve ortaokulu İstanbul’da tamamladıktan sonra lise öğrenimini Bursa Sultanisinde görerek (Bursa Erkek Lisesi) buradan mezun olmuştur. Yükseköğrenimine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Hakkı Bey (İbrahim Hakkı AKGÜN) (1894-1956)

1305/1889’da Elazığ’a bağlı Palu ilçesinde doğdu. Palu’nun Çarşıbaşı Mahallesi’nde oturan Hacı Şerifzade Mehmet Raif Efendi ve Nazlı Hanım’ın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Palu İptidai Mektebi ve Palu Rüştiyesinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Mahmut Bey (SIĞNAK) (1866- 1942)

1866’da İstanbul- Aksaray’da Murat Paşa Mahallesi’nde doğdu. Babası muhasebecilik yapan Palulu Mehmet Penah Efendi annesi Ayşe hanımdı. İlk ve orta öğrenimini bazı kaynaklara göre Bağdat Rüştiyesinde bazı kaynaklara göre...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Mehmet Emin Bey (GİRAY) (1876- 1925)

1876 (1292) da Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. Babası bölge eşrafından Hacı Osman Ağa, Annesi Emine Hanım’dı. İlk ve orta öğrenimini Palu İptidai Mektebi ve Rüştiyesinde tamamladı. Ermenice, Kürtçe ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Nüzhet Bey (Ahmet Nüzhet SARAÇOĞLU) (1860- 1942)

1277/1860 yılında Mamuretülaziz vilayetine bağlı Çemişgezek Kasabası’nın Mescit Mahallesi’nde dünyaya geldi. Asıl ismi Ahmet Nüzhet’ti. Annesi Rahime Hanım,  Babası eski Kuzican (Pülümür) Kaymakamı İsmail Hakkı Efendi idi. Babasının diğer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Mehmet Besim Fazlıoğlu (1875-1930)

Mehmet Besim Bey, 1875 yılında Kastamonu’da doğdu. Babası Fazlızâde Ahmet Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Öğrenim durumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Mart 1872’de yayımlanmaya başlayan Kastamonu gazetesinde çeşitli konularda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Feyzi Bey (PİRİNÇÇİOĞLU) (1878-1933)

Pirinççizade Feyzi Bey, 1878’de Diyarbakır’da doğdu. Babası Osmanlı Meclis-i Mebusan Diyarbakır milletvekillerinden Pirinççizade Arif Bey, Annesi Emine Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır Askeri Rüştiyesi ve İdadisinde tamamladı. Bir süre...

[ Devamını okumak için tıklayın ]