Ay: Mart 2021

31 Mar

Amasya Mülâkatı

Dâhiliye Nazırı’nın Sivas Kongresi’ne baskın komplosunun ortaya çıkışı (Ali Galip olayı) ve ardından Mustafa Kemal Paşa’nın boykot kararıyla Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa zorunda kalmıştır. Yeni Sadrazam Ali Rıza...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar
31 Mar

İstihbarat Teşkilâtı (Atatürk Döneminde)

Atatürk dönemi istihbarat teşkilatları Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi şeklinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilat-ı Mah­su­sanın I. Dünya Savaşı’nın sonunda kapatılması ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal (Atatürk)

29 Eylül 1913’te Bulgarlarla İstanbul Antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Bey, 27 Ekim 1913’de Sofya’ya askerî ataşe olarak atandı. Bu göreve 11 Ocak 1914’te verilen ek bir görevle Belgrad...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Dokuz Umde

23 Nisan 1920’de çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi işgalci güçleri Anadolu’dan atarak amacına ulaşmıştı. Barışı gerçekleştirecek, ekonomik kalkınmayı sağlayacak ve halkın refah düzeyini yükseltecek önlemleri almak için Meclisin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar
30 Mar

İkinci Grup

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (10 Mayıs 1921) kurulduktan sonra Meclis’teki milletvekilleri üçe bölünmüştü. Hükûmete yakınlıklarıyla tanınan milletvekilleri sağ tarafta,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası

Türkiye’de Batılı tarzda ilk askeri müzik topluluğu olan Osmanlı Saray Bandosu’nu, Sultan II. Mahmut’un talimatıyla 1828 yılında Giuseppe Donizetti (1788-1856) kurmuştur. Daha sonra Muzıka-i Hümâyûn adıyla anılan bu topluluğun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Mar

Kral Konstantin (I. Konstantin) (1868-1922)

1913-1917 ve 1920-1922 yılları arasında Yunanistan kralı olan Glücksburg hanedan üyesi I. Konstantin, 21 Temmuz [Gregoryan takvim: 2 Ağustos] 1868 tarihinde Kral I. Georgios ve Kraliçe Olga’nın en büyük...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Mar

Ahmet İzzet Paşa (Furgaç) (1864-1937)

1864 yılında Manastır vilayeti Görice sancağına bağlı Nasliç kasabasında doğmuştur. Rumeli’de tımar ve zeamet sahibi olan bir aileden gelmektedir. Babası mutasarrıf Haydar Bey, annesi Nesime Hanım’dır. Dört çocuğu olmuş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]