Ay: Mart 2021

31 Mar

Amasya Mülâkatı

“Amasya Mülakatı” diye  bilinen  görüşme, 20-22  Ekim  1919  günlerinde,  Amasya’da İstanbul  Hükûmeti’ni  temsilen Bahriye  Nâzırı  Salih  Paşa  ve  Anadolu  ve  Rumeli  Müdafaa-i Hukuk  Cemiyeti  Heyet-i Temsiliyesi  adına  Mustafa Kemal ...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar
31 Mar

İstihbarat Teşkilâtı (Atatürk Döneminde)

Atatürk dönemi istihbarat teşkilatları Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi şeklinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilat-ı Mah­su­sanın I. Dünya Savaşı’nın sonunda kapatılması ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Menemen Olayı

Madde yayıma hazırlanmaktadır…

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal (Atatürk)

29 Eylül 1913’te Bulgarlarla İstanbul Antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Bey, 27 Ekim 1913’de Sofya’ya askerî ataşe olarak atandı. Bu göreve 11 Ocak 1914’te verilen ek bir görevle Belgrad...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Dokuz Umde

23 Nisan 1920’de çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi işgalci güçleri Anadolu’dan atarak amacına ulaşmıştı. Barışı gerçekleştirecek, ekonomik kalkınmayı sağlayacak ve halkın refah düzeyini yükseltecek önlemleri almak için Meclisin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

General Harbord Raporu

General Harbord 24 Ocak’ta toplanan Paris Barış Konferansına katılanlara Amerika Cumhurbaşkanı Wilson ve Güney Afrikalı General Jan Christian Smuts’un; jeopolitik, stratejik, ekonomik kültürel, durumlarına göre sınıflandırılan az gelişmiş ülkelerin,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

İkinci Grup

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (10 Mayıs 1921) kurulduktan sonra Meclis’teki milletvekilleri üçe bölünmüştü. Hükûmete yakınlıklarıyla tanınan milletvekilleri sağ tarafta,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası

Türkiye’de Batılı tarzda ilk askeri müzik topluluğu olan Osmanlı Saray Bandosu’nu, Sultan II. Mahmut’un talimatıyla 1828 yılında Giuseppe Donizetti (1788-1856) kurmuştur. Daha sonra Muzıka-i Hümâyûn adıyla anılan bu topluluğun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Mar

Saltanat Şûrâsı

Madde yayıma hazırlanmaktadır…

[ Devamını okumak için tıklayın ]