Ay: Mart 2021

02 Mar

Türkiye-Irak İlişkileri

Irak, Mezopotamya bölgesinde bulunan bir ülkedir. Bölge, Araplar gelinceye kadar birçok halk ve medeniyete sahne olmuştur. Akadlar, Babiller, Hititler, Kassitler, Mitaniler, Asuriler, Aramiler, Keldaniler, Medler, Persler, Araplar, Moğollar, Türkler...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türkiye İktisat Kongresi

20 Kasım 1922’de başlayan Lozan Barış Görüşmeleri Konferansı; Batı Trakya, Boğazlar, Musul, Osmanlı Borçları ve Kapitülasyonlar konularında İngiltere ve Fransa’nın katı tutumları nedeniyle 4 Şubat 1923’te kesilmişti. İsmet Paşa...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türkiye-İtalya İlişkileri

Yakın dönem Türkiye-İtalya ilişkilerinde Trablusgarp Savaşı bir dönüm noktasıdır. Savaş esasında işgal edilen Rodos ve 12 Ada’dan günümüze kalan sorun tortularını bir yana bırakacak olursak, savaşı galip bitirmek İtalya’nın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türkiye Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması

1925 Millî Mücadele döneminde Türkiye-Sovyet Rusya ilişkilerinde dostluk ve karşılıklı dayanışmanın esas alındığı göze çarpmaktadır. Esasında dönemin tarihî şartları dikkate alındığında bu yakınlaşmanın bir zaruret olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Ülkü Dergisi

İlk sayısı 5 Şubat 1933’te Ankara’da yayınlanmaya başlayan Ülkü Dergisi, Ankara Halkevi’nin yayın organıdır. Dergi sadece Ankara’da değil tüm yurtta, devletin ideolojik unsurları olan altı ilkenin (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Mar

Hungaroloji Enstitüsü

Hungaroloji Enstitüsü, 1935 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) kuruluşunda yer alan 16 bölümden biridir. Enstitünün kuruluşuna yol açan fikir ise bizzat Atatürk tarafından adı verilip kurulan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Mar

Şarkî Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi

I.Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Bulgaristan cephesinin çökmesiyle Bulgaristan 29 Eylül 1918 tarihinde itilaf devletleriyle Selanik Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekildi. Mütareke İtilaf devletlerine Bulgaristan topraklarından kuvvet geçirme hakkını vermekteydi. Bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Mar

Şeker Sanayinin Kurulması ve Gelişimi

Türkiye’de tarım ve sanayi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan şeker, katma değeri yüksek ürünler arasında yer almaktadır. Şekerin hammaddesi yaygın olarak, şeker pancarı ve şeker kamışıdır. Şeker kamışının tropik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]