Ay: Mart 2021

03 Mar

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Yahya Kemal, 2 Aralık 1884’te günümüzde Makedonya sınırları içinde kalan Üsküp’te doğmuştur. Asıl ismi Ahmet Agah’tır. Annesi Nakiye Hanım, babası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yakup Şevki (Subaşı) Paşa (1875-1939)

Yakup Şevki (Subaşı) Paşa Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Harbinde önemli görevler üstlenip, Harp Akademisi’nde hocalık yaparak, aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu kıymetli şahsiyetlerin eğitiminde etkili...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yalova Atatürk Köşkü

Yalova, antik çağın Bithynia bölgesinde, Marmara Denizi’nin güneyinde İzmit Körfezi başlangıcında Samanlı dağlarının kuzeye bakan eteklerindeki bir yerleşim merkezidir. Bizans döneminden itibaren kaplıcaları ile tanınan bölge, 19. yüzyılda yine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yavuz Muharebe Kruvazörü

Almanya’da adı “Goeben” olan Yavuz muharebe kruvazörü; 12 Ağustos 1909 tarihinde Hamburg’ta Blohm & Voss Tersanesi’nde kızağa konulmuştur. Yavuz muharebe kruvazörü 28 Mart 1911 tarihinde denize indirilmiş, 2 Temmuz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yeni Adana Gazetesi

Yeni Adana Gazetesi’nin kurucusu Ahmet Remzi (Yüreğir) Bey’dir. (Adana 1892-7 Ekim 1951). Babası Abdullah Bey, annesi Raziye Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimi sonrasında Adana Muallim Mektebi’ne kaydolmuş, mezun olduktan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yeşil Ordu Cemiyeti

Millî Mücadele’nin en buhranlı günlerinde sözü çok edilen Yeşil Ordu adı, Ankara’da henüz düzenli ordu kurulmadan önce (1920 İlkbaharında), oluşturulan gizli bir teşkilat olmakla birlikte; özellikle İttihatçı çevrelerce bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yusuf Hikmet Bayur (1891-1980)

Yusuf Hikmet Bayur Siyaset ve bilim insanı Yusuf Hikmet Bayur 21 Ocak 1891’de İstabul’da doğdu. Kamil Paşazade Haşmet Bey’in oğludur. Annesi Memduha Hanım’dır. İlk öğrenimini özel öğretmenlerden aldı. Orta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yusuf Kemal Tengirşenk (1878-1969)

Siyaset ve devlet adamı. 17 Temmuz 1878’de Sinop’un Boyabat ilçesinde doğdu. Babası, Postnişinzade Hasan Raci Efendi’dir. İlköğrenimini Boyabat’ta tamamladı. 24 Eylül 1888’de Taşköprü Mülkiye Rüştiyesi’nden birincilikle mezun oldu. Öğrenimine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Ziraat Vekâletinin Kuruluşu, Teşkilat Yapısı ve Görevleri

Osmanlı Devleti’nde zirai alana yönelik ilk bağımsız teşkilatlanma 1846 yılında Ziraat Nezareti’nin kurulmasıyla başlamıştı. Bu tarihten sonra çeşitli isim ve teşkilat değişiklikleri gerçekleşmiş, 1911 yılından itibaren zirai faaliyetler Ticaret...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Ziya Gökalp (1876 – 1924)

Ziya Gökalp, Türk sosyolojisinin kurucusu ve Türk milliyetçiliğinin en önemli düşünürlerinden biridir. O, “bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir” sözünü sarf...

[ Devamını okumak için tıklayın ]