Ay: Eylül 2023

26 Eyl

Türk Sinema Sanatçıları Derneği (TSSD)

1962 yılında kurulması için hazırlıklara başlanan Türk Sinemacılar Derneği (Sinematek) resmî olarak 25 Ağustos 1965 tarihinde kurulmuştur. Sinematekler, içinde sinema için önemli belgeler, filmler, sinema salonları ve sinema kütüphanelerinin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Resul Sıdkı Bey (1862-1924)

Türk Siyasetçi. Resul Sıdkı Bey, 1862 yılında Bitlis’te doğmuştur. Bitlis ahalisinden Sofrasorzade Hamza Ağa’nın oğludur.  İlköğrenimini Bitlis’te Sıbyan (ilkokul) Mektebinde tamamlayan Resul Sıdkı Bey, ayrıca özel öğretmenlerden din bilgisi dersleri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Sadullah Bey (Sadullah Fevzi Eren) (1865-1933)

Türk Siyasetçi. Sadullah Fevzi (Eren) Bey, 1865’te Bitlis’te doğdu. Sadullah Fevzi Bey’e ait emekli sicil dosyasında doğum tarihi Rumi 1282 olarak geçmektedir. Müftüzâde Şeyh Abdulmelik Efendi’nin oğludur. Annesi ise Atike Hanımdır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Vehbi Bey (Şaban Öztekin) (1888-1963)

Türk Siyasetçi. Şaban Vehbi Bey 1888 yılında Bitlis’te doğmuştur.  Bitlis Belediye Reisliği yapmış Hacı Salihzade Abdullah Nuri Efendi’nin oğludur. Annesi ise; Hatun Hanımdır. Bitlis Sıbyan (ilkokul) Mektebinde ilköğrenimini tamamlayan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Hüseyin Hüsnü Bey (Hüsnü Orakçıoğlu) (1887-1947)

Türk Siyasetçi. Hüseyin Hüsnü Bey, 1887 yılında Bitlis’te doğdu. Genç Sancağı polis memurlarından Orakçızade Süleyman Nazif Efendi’nin oğludur. Annesi ise Pakize Hanımdır. İlköğrenimini Bitlis İptidai (ilkokul) Mektebinde tamamlayan Hüseyin Hüsnü...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Derviş Bey (Sefünç) (1880-1934)

Türk Siyasetçi. Derviş Bey, 1880 yılında Bitlis’te doğdu. Derviş Bey’in doğum tarihi hakkında çeşitli kayıtlar mevcuttur.  Emekli Sandığı Arşivi’nde Derviş Bey’e ait emeklilik sicil dosyasına rastlanmadığından eşi Naciye Sefünç’e ait...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Arif Bey (Arif Hikmet Özdemir) (1885-1948)

Türk Siyasetçi. Arif Hikmet Bey, 1885 yılında Bitlis’in Taş Mahallesinde doğmuştur. Hacıhasanzâde Murat Ağa’nın oğludur. Arif Hikmet Bey’in babasının adı Arif Hikmet Bey’e ait Osmanlı Arşivi Sicill-i Ahval Defterinde Gülşen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

İstimat Zihni Özdamar (1935-1946)

Türk Siyasetçisi. Türk-Ortodoks Rum Cemaatinin önde gelen isimlerinden biri olan İstamat Zihni Özdamar, gerek Milli Mücadele döneminde, gerek sonraki dönemlerde gazeteci, hukukçu ve siyasetçi kimliği altında yapmış olduğu faaliyetleriyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Eyl

Mösyö Antuvan (1858-1943)

Fransız Tiyatrocu ve Darülbedayi-i Osmanî’nin ilk müdürü. Fransız tiyatro yönetmeni Mösyö Antuvan (André Antoine), 31 Ocak 1858’de Fransa’nın Limoges şehrinde dünyaya gelmiştir. Brethen okullarında ve Condorcet Lisesinde eğitim görmüştür....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Eyl

Mehmet Hulûsi Erdemir (1885-1962)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Dönem Milletvekili. Millî Mücadele döneminde Anadolu’da başlayan diriliş ve direniş işgal güçlerini her geçen gün endişeye sevk etmiş, özellikle İngilizler, Anadolu’da Heyet-i Temsiliye’nin etkinliğinden ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]