Ay: Şubat 2022

25 Şub

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1935-1946)

Türkiye’de sosyal bilimlerin yeniden inşası, nitelikli araştırmacı ve öğretmenler yetiştirilmesi uğraşılarında özel bir misyon üstlenen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF), Mustafa Kemal Atatürk’ün özel gayretleri ile 1935 yılında kurulmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Şub

Saltanat Şûrâsı

Şûrâ, bir konu ya da bir sorunun çözülmesi hakkında doğrunun bulunması, adaletin gerçekleştirilmesi amacıyla görüşlerin belirli bir disiplin içerisinde tartışılması ve sonunda da doğru ya da doğruya en yakın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955)

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955), İstanbul’un, “Zâdegân-ı İlmiye” olarak nitelendirilen köklü ve aristokrat ailelerinden birine mensuptu. Doğal olarak, karakteri, çocukluk ve gençlik ve devresinin geçtiği bu ortamın izlerini taşımaktaydı Lise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Fakihe Öymen (1900-1983)

1900’de Arnavutluk/İşkodra’da doğmuştur. İstanbulludur. Babası zabit İsmail Efendi, annesi Azize Hanımdır. Mehmet Edip (1893-1982) Beyle evlenmiş olup iki çocuk annesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Öymen, ilköğrenimini İstanbul’da altı sınıflı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Şemsi Efendi Mektebi

1852 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şemsi Efendi, ilköğreniminin ardından 1867 yılında on beş yaşlarında iken Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ni bitirmiş ve ailesine malî katkıda bulunabilmek amacıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Şub

Kemalettin Kamu (1901-1948)

Kemalettin Kamu (1901-1948) 1901’de dünyaya gelen Kemalettin Kamu, hem anne hem baba tarafından Erzurumludur, Erzurum kültürüyle büyümüştür. Dedesi Hafız Mustafa Efendi, Erzurum’da yıllarca Meclis idare azalığında bulunmuş, Arapça ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Sadeddin Nüzhet Ergun (1901-1946)

 Edebiyat tarihçisi, kütüphaneci, halk bilimci, şair, biyograf, mutasavvıf. Hüseyin Sadeddin Nüzhet Ergun 1901 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Babası Kolağası Ali Efendi, annesi Yenişehir Fener Sadi Dergahı Şeyhi Mehmet Vehbi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Atatürk Dönemi Türkiye-Estonya İlişkileri

Büyük Harp sonrasında güçlü imparatorlukların birer parçasını oluşturan ülkelerde ulus devletlerin (Polonya, Çekoslovakya, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan) kurulma süreci yaşanırken; Anadolu topraklarında da Mustafa Kemal Paşa...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Atatürk Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri (1923-1938)

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’nin hükümleri gereği Osmanlı topraklarının işgal edilmesi, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir direniş hareketinin başlamasına yol açmıştı. 1919-1922 yılları arasında işgalci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu (Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü) (1926-1986)

Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu’nun 1926 yılında kuruluş sürecinde Atatürk Dönemi’nin Ziraat Vekillerinden Mehmet Sabri Toprak’ın büyük katkıları olmuştur. 1931-1935 arası dönemde Tarım Bakanı ve Kütahya Milletvekili Reşat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]