Ay: Mayıs 2022

30 May

Kadın Gazetesi

Türk Modernleşme sürecinin başlaması ile birlikte eğitim, kültür ve sosyal alanda yaşanan değişim ve dönüşümler beraberinde aydın bir sınıfın yetişmesine zemin hazırlamıştır. Bu aydın zümrenin içerisinde kadınların da yer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 May

Âşık Veysel Şatıroğlu (1894-1973)

  1894 (H. 1310) yılının güz aylarında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş olan Âşık Veysel, çiftçi Karaca Ahmet ve Gülizar çiftinin altı çocuğundan beşincisidir. Âşık Veysel’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Devlet Tiyatroları ve Operası

Modern tiyatronun Türk toplumunda yer edinmeye başladığı Tanzimat Dönemi, ilk defa Müslüman oyuncuların sahneye çıkması, yabancı dilde temsil edilen bazı piyeslerin Türkçeye çevrilerek sahnelenmesi, başta Türkçe yazılan ilk piyes...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Cevdet Kudret (1907-1992)

Tam adı Süleyman Cevdet Kudret’tir. Yazın yaşamı boyunca Cevdet Kudret Solok, Nevzat Yesirgil, Suat Hızarcı, Abdurrahman Nisari, Nermi Ocaklı, Cevdet Baykara ve Cevkud imzalarını da kullanmıştır. Yazar, 1934 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

12 Temmuz Beyannamesi

Türkiye’de çok partili sürecin kalıcı biçimde başlaması İkinci Dünya Savaşı sonrasına bağlansa da genel anlamda demokrasiye geçiş süreci son yirmi yılda yetkiyi elinde tutanlarca kontrollü ve tedricî olarak geliştirilmişti....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Aydın Sayılı (1913-1993)

Aydın Sayılı 2 Mayıs 1913’te İstanbul’da doğdu. Ailesi aslen Gaziantep kökenliydi. Dedesi Abdülkadir Efendi oğullarına daha iyi bir tahsil sunmak için 1889’da İstanbul’a taşınmıştı. Babası Abdurrahman Sayılı (1875-1954) Trablusgarp’ta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Sarayburnu Atatürk Heykeli

Türkiye’de heykel sanatının herhangi bir engele takılmadan toplum hayatına girebilmesi ancak Millî Mücadele’den sonra mümkün olabilmiştir. İstiklâl Harbi’nin zaferle neticelenmesinin ardından mücadelenin liderine duyulan minnet borcunun bir nebze olsun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Akis Dergisi

Türk Basın Tarihi’nde “Akis” adı altında üç dergi yayımlanmıştır. İlki, yazımızın da konusunu teşkil eden, Metin Toker tarafından 1954-1967 yıllarında Ankara’da “AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası” ismi altında çıkarılan yayındır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Afife Jale (1902-1941)

  Afife Jale 1902 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelmiştir. Farkı bir kaynakta Şehzadebaşı, Direklerarası doğumlu olduğu da belirtilmiştir. Annesi Methiye Hanım ve babası Hidayet Bey’dir. Afife aynı zamanda Doktor...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 May

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Demokrat Parti Dönemi’ne kadar lise seviyesinin üzerinde eğitim kurumunun bulunmadığı Trabzon’da, bu dönemle birlikte yüksekokul seviyesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 26.10.1959 tarihinde Trabzon Akşam Tekniker Okulu açıldı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]