Ay: Haziran 2021

29 Haz

Atatürk Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri

Atatürk dönemindeki Türkiye-Bulgaristan ilişkileri zor şartlar altında sürdürülmüştür. Türkiye, Sevr Antlaşması ve ardından imzalanan Mondros Ateşkesini reddederek bağımsızlık savaşı başlatmış, Bulgaristan kendisine dayatılan Neuilly Antlaşmasının ağır hükümlerine boyun eğmek...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Haz

Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri

Türkiye’nin doğu komşusu olan İran köklü bir tarihsel geçmişe sahiptir. Genel Türk tarihi içinde güçlü bir rekabetin yaşandığı Türk-İran ilişkileri, Türklerin anayurtlarından batıya ve güney-batıya doğru yaptığı göçler ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Haz

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu (1924-1978)

Türkiye’de öğretmen okulları tarihi, 1848’de Osmanlı’da açılan Dârülmuallimîn (erkek öğretmen okulu) ile başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde öğretmen okulları sayısı artırılmış ve ilkokul, ortaokul, lise kademesine öğretmen yetiştiren kurumlar faaliyete...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Haz

Millî Mücadele’de Güney Cephesi

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi sonucunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve özellikle de mütarekenin 7. maddesi topraklarımızın işgaline zemin hazırladığı gibi Türk tarihinde de önemli bir sayfa açmıştır. Mondros...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Haz

Atatürk Dönemi Güzellik Yarışmaları

Türk toplumunun savaş yıllarında maruz kaldığı sağlıksız koşullar ve beslenme yetersizliklerine karşı Türkiye Cumhuriyeti önemli mücadeleler vermiş, yeni neslin gelişimine yönelik politikalar öne çıkarılarak bireyin sıhhatli olması, devletin gücü...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Haz

Darülbedayi

Tanzimat döneminden itibaren önce sarayda sonra da toplumda yer edinmeye başlayan Batı tarzı tiyatronun ülkemizdeki gelişiminde Padişah Abdülmecit’in önemli bir yeri vardır. Dolmabahçe Sarayının silahhanesinde Avrupalı mimarlara bir tiyatro...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Haz

Fatma Esma Nayman (1899-1967)

Fatma Esma Nayman 1899’da Hasip Bey ve Melek Hanım’ın çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Fransız Mektebi’nde ve özel hocalar ile yapmıştır. Lise mezunu olan Esma Hanım, İngilizce, Fransızca...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Haz

İbrahim Ethem Akıncı (1889-1950)

İbrahim Ethem Akıncı, Selanik Vilayeti’nin Siroz Sancağı’na bağlı Menlik kazasının Biliçe köyünde 1889 yılında doğmuştur. Tüfekçi-zâdeler olarak bilinen aileye mensup olup babası Tüfekçi Ali Ağa’dır. Çiftlik sahibi de olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Haz

Keriman Halis Ece (1913-2012)

Türkiye ve Dünya Güzeli, 1932 Keriman Halis Ece Tüccar Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım’ın ikinci çocukları olarak 16 Şubat 1913 yılında İstanbul’da doğmuştur. Dedesi Hurşit Bey Sultan Abdülaziz’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Haz

Atatürk Döneminde T.C. Devlet Demiryollarının Gelişimi

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne, 3756 km’si imtiyazlı, yani yabancı şirketlerce inşa ettirilip işletilebilen, 356 km’si de Rusya’dan geri alı­nan topraklardan elde edilen toplam 4112 km demir yolu kalmıştır. Bunun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]