Ay: Temmuz 2021

30 Tem

Safiye Hüseyin Elbi (1880-1964)

İlk Türk hemşirelerinden biri olan Safîye Hüseyin Elbi, 1882 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası, Tersane-i Âmire başmühendisliğinden emekli Bahriye Feriki Ahmet Besim Paşa’dır. Denizci bir aileden gelen Ahmet Besim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Atatürk Dönemi Türkiye-Orta Doğu İlişkileri

Günümüzde yaygın bir kullanıma sahip olan Orta Doğu kavramı ilk olarak 19. yüzyılın son yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Coğrafi bir bölge olmayan Orta Doğu, kapsadığı ülkeler kullanıcıya ve dönemlere göre...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Fuat Umay (1885-1963)

Ailesi, Tahsil Hayatı ve Doktorluk Yılları Doktor, siyaset ve devlet adamı kimliğinin yanı sıra Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kurucusu olduğu cemiyetler dolayısıyla “Bir Devrin Cemiyet Adamı” unvanını hak eden Dr....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Remzi Oğuz Arık (1899-1954)

Türkiye’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında tek başına bir ekol oluşturmuş, Türk kültürüne milli görüşleri, denemeleri ve ilmi çalışmalarıyla sayısız hizmetlerde bulunmuş olan Remzi Oğuz Arık, 15 Temmuz 1899...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Atatürk Döneminde Meydana Gelen Ayaklanmalar (1924-1938)

Türk milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulus-devlet ve üniter devlet anlayışı ile inşa etmiştir. Her sahada millî birliği ve egemenliği oluşturacak; monarşiden cumhuriyete, teokratik idareden laik-hukuk devlet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Fahrettin Altay (1880-1974)

(1315 -P. 1) (12 Ocak 1880/İşkodra- 26 Ekim 1974/ Emirgân-İstanbul) Orgeneral Fahrettin Altay, 24 Aralık 1880 tarihinde (Emekli Sandığı kayıtlarında Rumî 1296- Hicrî 1298 şeklinde tarih düşülmüştür.) İşkodra’da dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Falih Rıfkı Atay (1894–1971)

Gazeteci ve siyaset adamı. 26 Aralık 1894’te İstanbul’da doğdu. Babası Hoca Halil Hilmi Efendi, annesi Huriye Cemile Hanım’dır. İlköğrenimini sıbyan mektebinde, orta eğitimini 1906’da Rehber-i Tahsil Rüştiyesi’nde tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Feridun Kandemir (1895–1978)

Medine Müdafaası’nı Yazdığı Yıllar Yazar Feridun Kandemir Medine’de resmî kıyafetiyle Gazeteci, yazar. İstanbul’da 1895’da doğdu. Jön Türklerden Hukukçu ve gazeteci Ali Fahri Ağaba’nın oğludur. İlk tahsilini Trablusgarp’ta İrfan Mektebinde,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Huriye Öniz Baha (1887-1950)

Görsel1: Huriye Öniz Baha, TBMM Albümü Eğitimci, yazar ve siyasetçi kimliği ile tanınan Huriye Öniz, 1 Mayıs 1887 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ayşe Hanım, Babası Bahaddin Bey’dir. Soyadı Kanunu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

İsmail Hakkı Canbulat (1880-1926)

Asker, kaymakam, belediye başkanı, büyükelçi, milletvekili, bakan 1880 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Canbulad’ın babası Osmanlı ordusunda görevli bir subay olan Cemal Bey olup, ailesi 1828-1829 yıllarında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı’ndan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]