Ay: Temmuz 2021

09 Tem

Atatürk’ün Ekonomi Politikası

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye’nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak yürüttüğü ekonomi politikaları “Millî İktisat” adıyla bilinir. Bu politikanın oluşmasını sağlayan gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun bıraktığı ekonomik mirasla ilgilidir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Tem

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” serisinde Dördüncü Cilt olarak yayımlanan bir eserdir. Eserin ilk baskısı 1964’te yapılmıştır. Seyfettin Turhan’ın tespitlerine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Tem

Mürsel Bakü (1881-1945)

Türk General. Kurtuluş Savaşı’nda Süvari Tümen Komutanı. TBMM 7. Dönem Kocaeli Milletvekili. 1881 yılında Erzurum’un Derviş Ağa Mahallesi’nde doğdu. Babası Kolağası İsmail Hakkı Bey, annesi Ümmügülsüm Hanım’dır. Erzurum Askerî...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Tem

Trablusgarp Savaşı’nda Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem askerlik hem de siyasî yaşamında emperyalizme karşı verilen mücadele önemli bir yer tutmuştur. Bu kapsamda Trablusgarp Savaşı, onun ilk deneyim ve başarılarını elde ettiği savaş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Tem

Arif Oruç (1893/94-1950) ve Yarın Gazetesi

Arif Oruç 1309’da (1893-94) Elazığ’da doğmuştur. Babası Elazığ Vilayet Matbaası Müdürü ve mektupçusu Ahmet Efendi’dir. Anne tarafından Edirne’nin Dimetoka kasabasından olan Arif Oruç, basın hayatına 1913 yılında Tanin gazetesinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Tem

Osman Nizamî (Doğancı) Paşa (1856-1939)

Osman Nizamî Paşa 1856 yılında İstanbul Çengelköy’de doğmuştur. Babası, Sultan II. Abdülhamit döneminde Seraskerlik yapmış Ali Nizamî Paşa’dır. Osman Nizamî Paşa, Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi)’yi bitirmiş, ardından Mekteb-i Erkân-ı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Tem

Said Halim Paşa (1864-1921)

Sadrazam ve fikir adamı. Prens Mehmed Said Halim Paşa, 19 Şubat 1864’te Kahire’de dünyaya geldi. Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olup babası Şûrâ-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhalim Paşa, annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Tem

Kâzım Orbay (1886-1964)

Kazım Orbay 1886 yılında İzmir’de İnas Terakki Mektebi yanındaki iki katlı büyük evde doğdu. Tam adı Mehmet Kâzım’dır. Babası aşar memuru Mahmut Hamdi Bey, annesi Fitnat Hanımdır. Küçük yaşlarda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Tem

Topal Osman (1883-1923)

Osman Ağa, Giresun’un Hacı Hüseyin mahallesinde 1299/1883 tarihinde doğdu. Babası Feridunzâde Hacı Mehmet Efendi ve Dedesi Hacı İsmail Rus limanları ve Karadeniz limanları arasında ticaret yapıyordu. Osman Ağa, düzenli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]