Ay: Kasım 2020

30 Kas

Latife Hanım (1898-1975)

Latife Hanım, 1898 yılında İzmir’de doğdu. İzmir’in tanınmış ailelerinden olup kısa bir süre belediye başkanlığı yapmış olan Muammer (Uşaklıgil) Bey’in kızıdır. Muammer Bey, zengin ve iyi bir aileden gelen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Liman Von Sanders (1855-1929)

Liman Von Sanders 17 Temmuz 1855-22 Ağustos 1929: 1855’te Stolp/Po­me­ranyan’da bir büyük çiftlik sahibinin oğlu olarak doğan Otto Liman, 1874’te Berlin’de Friedrich-Wilhelm Lisesini bitirdikten sonra orduya katılır. Essen muhafız...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Lord Curzon (1859-1925)

İngiliz siyaset adamı ve yöneticisi.1859 yılında Kedleston-Derbyshire’de doğmuştur. Eton Koleji’ni bitirmiştir. 1886’da Muhafazakâr Parti’den milletvekili seçildi. 1898’de Hindistan’a gönderildi. Orada kral naibi olarak görev yaptı. Bir takım reformlar yaptı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliği

Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliği (27 Ekim 1913 – 20 Ocak 1915): II. Meşrutiyet’ten sonra Osmanlı Devleti’nin gerek iç, gerekse dış siyasetinde meydana gelen bir dizi hataların sonucunda girilen Balkan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Türkiyat (Araştırmaları) Enstitüsü

Türkiye’nin ilk Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilânından sonra Atatürk, Köprülüzâde Mehmed Fuad’ı (Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü) İstanbul Darülfünûnu bünyesinde Türk kültürünü ve medeniyetini dil,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Kas

Atatürk Döneminde Kadın Hakları

17. yüzyılın sonlarında Batı karşısında toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren yenileşme hareketlerine başlanmıştır. Önceleri askerî alanda başlayan bu süreç daha sonra eğitim, hukuk, sosyal ve diğer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Kas

Atatürk Döneminde Ankara

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ve İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olan Ankara, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular, Ankara’nın prehistorik dönemlerden beri bir yerleşim merkezi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

İttihat ve Terakki Cemiyeti / Fırkası

II. Abdülhamit’in baskı rejimine karşı mücadele etmek ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünü engellemek amacıyla faaliyet gösteren gizli ihtilal komitesi. 1908 ihtilalinden sonra bazı kesintilerle Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Osmanlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

Yirminci yüzyılın başında politik iktidarla bütünleşen burjuvazinin Orta Doğu politikası ve Osmanlı Devleti’ne yaklaşımı çok değişmişti. Tekelci sermayenin devlet mekanizmasına tamamen egemen olduğu Batılı ülkelerin dünya pazarlarından daha fazla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Kas

İzmit Basın Toplantısı

16-17 Ocak 1923 İzmit Basın Toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’ü, 17 Ocak 1923’e bağlayan gece, İzmit’te İstanbul kökenli gazetelerin yazarlarıyla yapmış olduğu basın toplantısıdır. Kurtuluş Savaşı’nın askerî...

[ Devamını okumak için tıklayın ]