Yıl: 2020

31 Ara

Atatürk ve Milliyetçilik

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ifadesinde, 1881-1938 yılları arasında yaşayan askerî, siyasi, idari yönleriyle de, eğitimci, yön verici yanlarıyla da tarihin önde gelen şahsiyetlerinden biri hem millî hem evrensel boyutlarıyla bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Ara

Atatürk’ün Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlar

Şüphesiz, Atatürk’ü iyi anlamak için öncelikle onun “birikimleri”nin, bir başka ifade ile onun kişiliğinin oluşmasına etki eden “bilimsel ve fikri alt yapı”nın bilinmesi, ortaya konulması gerekir. I. MAHALLE MEKTEBİ:...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Ara

Atatürk’ün Nutuk Adlı Eseri

  Söz, konuşma; söylev anlamında kullanılan nutuk, “bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca,  coşkulu ve güzel söz,  nutuk, hitabe” şeklinde tanımlanabilir. Diğer yandan söylev ile eş anlamlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Ara

Atatürk’ün Sağlığında Yapılan Portreleri

      Bir insanın baş, göğüs ya da dize kadar olan bölümünü; boya, desen, grafik, heykel malzemesi ile o kişinin fiziksel ve ruhsal özelliklerini yansıtacak şekilde ifade eden...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Ara

Ayın Tarihi Mecmuası

Sosyal Bilimler arasında tarih, kaynak malzemelerinin çeşitliliği bakımında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.  Günümüzde araştırmacılar geçmişin bıraktığı kaynak malzemelerini edinmiş oldukları beceri ve bilgileri çerçevesinde değerlendirmek suretiyle tarih bilgisi üretmektedirler....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Ara

Atatürk’ün Cenazesinin İstanbul’dan Ankara’ya Nakli

Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılından itibaren biri ağır diğeri hafif olmak üzere iki kriz atlattı. Dr. Neşet Ömer İrdelp Ankara’ya çağırılarak Atatürk’ü muayene etti. Doktor, bu krizlerin yorgunluktan olduğunu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Ara

Atatürk’ün Çiftlikleri

Kendisinin de çiftçi olduğunu hatırlatan Atatürk, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünmez bir mahiyet almasını önemli bir koşul olarak öne sürer ve vatanın sağlam temeli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Ara

Atatürk Döneminde Çocuk Eğitimi

Atatürk döneminde (1920-1938); çocukluğun sonu sayılan 18 yaşın bitimine kadar, eğitim ve öğretim başlıca amaçları ve temel ilkeleri nelerdi? Bu dönemde eğitimin birtakım resmî amaçları ve ilkeleri vardır. Bunlar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Ara

Atatürk Dönemi Af Yasaları

“Af” kelimesi dilimize Arapça “afv” kelimesinden geçmiş olup, bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama, unutma anlamına gelmektedir. Hukukî olarak ise cezanın ortadan kaldırılması veya daha hafif bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Ara

Atatürk Döneminde Askerî Fabrikalar

1900’lü yılların başından Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar yabancı devletlerin Osmanlı topraklarını işgali döneminde savunma sanayinde ve savunma sanayi yönetiminde bazı gelişmeler oldu. 1908 yılında Tophane Müşirliği kaldırılarak Harbiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]