Ay: Ekim 2023

24 Eki

Mehmet Nadir Süldür (1855-1927)

Türk siyasetçi, Birinci Dönem Isparta Milletvekili, Belediye Başkanı, Hukukçu. 1855 (1271) yılında Isparta’da doğdu. Babası yörenin önde gelen eşrafından Süldürzade İsmail Ağa, annesi Sakine Hanım’dır. Kuleönü kasabasında büyük arazileri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

Hüseyin Hüsnü Özdamar (1875-1961)

Türk Siyasetçi, I- VI Dönemlerde Isparta milletvekili, müderris, din görevlisi. 1875 (H.1291) yılında Isparta’da dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Efendizâde İsmail Hakkı Efendi’dir. Temel eğitimini Isparta’da tamamladıktan sonra kendini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

İbrahim Demiralay (1883-1939)

Türk siyasetçi, 6 Dönem Isparta Milletvekili, Isparta’da Milli Mücadeleyi organize edenlerden, müderris, çiftçi-tüccar. Hafız İbrahim Bey 1883 (1299) yılında Isparta’da doğdu. Aslen Gelendost Afşar nahiyesinden olup, anne tarafından Afşar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Eki

Mehmet Tahir Kucur (1885-1960)

I. Dönem Isparta Milletvekili, Türk siyasetçi, hukukçu, çiftçi. Hacı Tahir Efendi olarak bilinir, Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 1885 (R.1301) yılında dünyaya geldi. Babası, Uluborlu’nun önde gelen simalarından Müderris Kucurzâde Hüseyin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eki

Nusret Karasu (1902-1987)

Türk tıp doktoru, akademisyen. Mustafa Nusret, 10 Ekim 1902 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Veteriner Albay İsmail Hilmi Bey (1848-1928), annesi Enise Hanım (1884-1957)’dır. Babası Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaklaşık yirmi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eki

Nuri (Aksu) Bey (1857-1930)

Türk Siyasetçi, Bolu Milletvekili. Bulgaristan’a bağlı Filibe sancağı Çırpan kazasında 1857 yılında dünyaya gelmiştir. Babası askerî zaptiye çavuşlarından Selim Efendi, annesi Zeynep Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini memleketi Çırpan’da tamamlamıştır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eki

Hacı Abdülvehap Efendi (Abdulvahap Öner) (1889-1920)

Türk siyasetçi, I. TBMM Bolu Milletvekili. Abdulvahap Efendi 1889 (1285) yılında Bolu’da doğmuştur. Ataullah Efendizade Sabit Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini Bolu Rüştiyesinde orta öğrenimini Bolu Medresesinde tamamlamıştır. II. Meşrutiyetin I....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eki

Ahmet Talât Onay (1885-1956)

Şair, yazar, gazeteci, eğitimci, politikacı. Ahmet Talât şair, yazar, eğitimci ve politikacı yönleri de olmakla birlikte, özellikle Halk Edebiyatı alanındaki araştırmalarıyla tanınmıştır. Yayınlarında Çankırılı Ahmet Talât imzasını kullanmıştır. 1885...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eki

Rıza Bey (Mehmet Rıza Silsüpür) (1877-1926)

I. Dönem Kırşehir Milletvekili. 1877’de Kırşehir Akpınar ilçesinin Hamit Kasabası’nda doğan Mehmet Rıza Bey, Hamitli Rıza Bey olarak tanınmaktadır. Silsüpüroğullarından Mehmet Bey’in sekiz çocuğundan en büyüğü olan Rıza Bey,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eki

Yahya Galip Bey (Kargı) (1874-1942)

I. Dönem Kırşehir Milletvekili. Yahya Galip Bey, 1874’te İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Darülfeyz İbtidai Mektebi ve Ayvansaray Rüştiyesinde tamamlamıştır. 13 Haziran 1892’de Divan-ı Muhasebat Evrak Odasında kâtip...

[ Devamını okumak için tıklayın ]