Ay: Nisan 2023

14 Nis

İnönü Armağanları Kanunu

Dünyanın pek çok ülkesinde, ortaya daha güzel eserlerin çıkmasını sağlamak için sanatçı ve bilim insanları ödüllendirilir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ise bu konudaki ilk girişimlerden birisi güzel sanatlar alanında ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Nis

Suat Hayri Ürgüplü (1903-1981)

Hukukçu, Diplomat, Siyasetçi. 30 Temmuz 1903’te Şam’da dünyaya gelen Ali Suat Hayri Ürgüplü’nün babası Şeyhülislamlık, Şura-yı Devlet Başkanlığı, Evkaf ve Adliye Nazırlığı, Ayan Üyeliği ve Niğde Mebusluğu görevlerinde bulunmuş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Nis

Mithat Perin (1917-2001)

Gazeteci, Türk Siyasetçi. Mart 1917’de Bulgaristan’a bağlı Nevrekop’ta dünyaya gelen Mithat Perin’in annesi üç kuşak önce Adapazarı’ndan Makedonya’ya göç eden Çerkez Halil Rıfat Efendi’nin kızı Şükriye Hanım (1887-1956), babası Perin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Nis

Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu (2 Temmuz 1941)

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Tarım Bakanlığı tarafından hazırlandıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mayıs 1940 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Tasarının gerekçesinde şu hususlara yer verilmiştir: Tasarı ülkemizde iktisadi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Nis

1946 Seçim Kanunu

Osmanlı Devleti döneminde ilk seçimler “Meclis-i Mebusan” için 18 Mart 1877 tarihinde yapılmıştır. Ancak seçimler 23 Aralık 1876 tarihli Kanun-i Esasi’deki hükümlere göre değil, ondan önce yürürlüğe giren 29...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Nis

1950 Seçim Kanunu

Türkiye’de, tek parti döneminin sonlarına doğru Mebus Seçimi Kanunu’nu çıkarıncaya kadar “İntihabı Mebusan Kanunu Muvakkat” ek ve değişiklikleriyle birlikte uygulanmıştır. 1942 yılında çıkarılan bu Kanun da uzun ömürlü olamamış...

[ Devamını okumak için tıklayın ]