Ay: Aralık 2023

27 Ara

Seçimler (1939-1950)

1939 Genel Seçimleri Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata veda etmesiyle, 11 Kasım’da İsmet İnönü, 348 milletvekilinin oyuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1939 Ocak ayında Celal Bayar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Anadolu Gazetesi

  Anadolu gazetesi, İttihat gazetesinin devamı olarak 6 Aralık 1911 tarihinde İzmir’de yayın hayatına başladı. İlk sayıdaki başyazıda Anadolu’nun “vicdanı hür, fikri serbest; zalime düşman, hürriyete aşık; zengin fakir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Bezmi Nusret Kaygusuz (1890-1961)

Bezmi Nusret Kaygusuz, Bektaşi tarikatına ait Kaygusuz Tekkesi’ni yöneten Kadirizadeler ailesinin bir ferdi olarak 22 Şubat 1890 tarihinde Girit’in Kandiye şehrinde doğdu. Babası zahire ticaretiyle uğraşan Nusret Bey, annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Haydar Rüştü Öktem (1885-1951)

Haydar Rüştü Öktem, 1885 yılında Gümüşhane’de doğdu. Haydar Rüştü olarak tanınıyor olsa da resmi kayıtlarda ismi Ali Haydar olarak geçmektedir. Babasının mesleği nedeniyle sık sık tayin olması, Haydar Rüştü’nün...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ramiz Gökçe (1910-5 Ocak 1953)

Kılıçoğlu Musa Kazım Efendi’nin oğlu olan Gökçe, 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur.  Eğitim hayatına Beşiktaş İttihat Terakki Mektebi’nde başlayan Gökçe, sonrasında Kabataş İdadisi’ni bitirip Muallim Mektebi’ne kaydolmuştur. Muallim Mektebi’nde talebe...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Mehmet Muhsin Batur (1920-1999)

5 Aralık 1920’de İstanbul’da dünyaya gelen Muhsin Batur, yurt dışında pilotluk eğitimi alan Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşı’na katılan Yüzbaşı Salim Bey ile Semiha Hanım’ın çocuklarıdır. Eğitim öğretim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

İsmail Remzi Berkün (1870-1955)

1870 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Babası Yalvaç’ın önde gelen eşrafından Osman Ağa, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini Yalvaç Rüştiyesinde tamamlayan İsmail Remzi, henüz 17 yaşında iken tahrirat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Nejdet Sançar (1910-1975)

Fikir adamı, öğretmen, araştırmacı, yazar, kütüphaneci ve çoğunluk tarafından bilindiği hali ile ömrünü Türk milliyetçiliği yolunda harcamış “Türkçü-Turancı” kişidir. Kendisi gibi Türk milliyetçisi ve öğretmen olan, Hüseyin Nihal Atsız’ın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ankara Şehreminleri (1924-1930)

Millî Mücadele yıllarında Ankara, stratejik konumunun aksine, 25 bini aşmayan nüfusuyla her türlü konfordan uzak mütevazı bir Anadolu şehri görünümündeydi. Belediye Başkanı Kütükçüoğlu Ali Bey, alt yapıdan mahrum olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Kadri Ahmet Bey (Kürkçü) (1882-1952)

1882’de Diyarbakır’da doğan Kadri Ahmet Bey’in ismi seçim mazbatasında “Kadri” olarak düzenlendi; ancak tutanaklara “Kadri Ahmet” şeklinde kaydedildi.  Babası Ahmet, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini Siverek İptidai Mektebi ve Rüştiyesinde tamamladı. Daha...

[ Devamını okumak için tıklayın ]