Ay: Eylül 2022

23 Eyl

Mehmet Kâzım Sevüktekin (1877-1949)

Mehmet Kâzım Sevüktekin, 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Şayeste Hanım, babası ise Mehmet Şevki Bey’dir. Saliha Ferzane-Danyal Şekip Paşa’nın kızı Fatma Növber Hanım ile evlendi. Mehmet Muzaffer, Emine Vedia...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının temeli 19. yüzyılın ilk yarısında atılmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti uluslararası ticaretinde, Batı dünyasının üstünlüğü netleşmeye başlamış ve batılı devletler merkantilist kapitalizmin gelişimine paralel olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

27 Mayıs 1960 Darbesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundan 1946 yılına kadar ideolojik ve örgütsel olarak liberal demokratik geleneğe daha yakın tek parti rejimiyle yönetilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin otoriter bir anlayışla yönettiği ülkede Atatürk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

Türkiye’nin ilk spor teşkilatı olan “Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı” 22 Mayıs 1922 tarihinde Ali Sami (Yen) Bey’in başkanlığında İstanbul’da kurulmuştur. Dönemin çeşitli kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Leyla Gencer (10 Ekim 1928-10 Mayıs 2008)

Türk Opera Sanatçısı Leyla Gencer, 10 Ekim 1928’de İstanbul Polonezköy’de doğmuştur. Asıl adı Ayşe Leyla Çeyrekgil’ir. Babası Safranbolu’nun köklü ailelerinden Hanzade İbrahim Çeyrekgil, annesi Litvanya kökenli Polak ve Katolik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Sosyal Demokrat Fırkası

Sosyal Demokrat Fırkası, mütareke döneminde kurulan siyasi fırkalardan biridir. Fırka devletin çeşitli organları tarafından kabul edilen Wilson İlkeleri çerçevesinde Osmanlı Devleti’ni çağın ihtiyaçlarına göre dönüştürmek amacıyla kurulmuştur.Merkezi İstanbul Şişli’deki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Millî Türk Cemiyeti

Millî Türk Cemiyeti’nin temeli, 1914 yılında I. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce atılmıştır. Ancak cemiyet savaş koşulları içerisinde etkili bir yapıya dönüşememiştir.23 Kasım 1918 tarihinde, İstanbul’da yeniden ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Türk Basın Birliği

Tek parti döneminde, hükümet tarafından, basın üzerindeki otoriteyi arttırmak ve kontrolü sağlamak amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de 1909’dan beri yürürlükte olan Matbuat Kanunu yerine, 1931 yılındayeni...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Cemal Gürsel (1895-1966)

10 Haziran 1895’te Erzurum’da doğmuştur. Babası Abidin Bey, annesi Zekiye Hanım’dır. Ailenin dört erkek çocuğundan ikincisi olan Cemal Gürsel, ilköğrenimini babasının tayini nedeniyle gittiği Ordu’da tamamlamıştır. Ortaokulu Erzincan’da okumuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Muhittin Memduh Üstündağ (1884-1953)

İmroz Kaymakamı Hayri Bey ve Cemile Hanım’ın oğlu olarak 1884’de Sakız Adası’nda dünyaya gelen Muhittin Memduh Üstündağ meclis kayıtlarında yer alan bilgiye göre idare hukuku ve iktisat alanlarında eğitim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]