Ay: Eylül 2022

23 Eyl

Nihat Erim (1911-1980)

Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Başbakanı olan İsmail Nihat Erim, 4 Kasım 1911 tarihinde Raif Bey ve Macide Hanım’ın ilk çocuğu olarak Kocaeli iline bağlı Kandıra ilçesinde doğdu. Soyadı Kanunu’ndan önce...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Eyl

Çanakkale Cephesi’nde Mustafa Kemal (ATATÜRK)

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılmış olduğunu, 27 Ekim 1913’ten itibaren Ataşemiliter olarak görev yaptığı Sofya Büyükelçiliği’nde öğrenmiştir. Bu durumu, “bir felaket” olarak değerlendirmiş; aktif görev almak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Eyl

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), mensuplarının isteği doğrultusunda hizmetlerini bir şirket anlayışı çerçevesinde gerçekleştirirken, üyelerine yüksek oranda nema sağlamaya çalışan, çevresel ve toplumsal hassasiyete sahip, ortaklık yatırımları yapan ve tüm...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Eyl

Adolf Hitler (1889- 1945)

  XX.yüzyılın en güçlü diktatörlerinden biri olarak kabul edilen Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 yılında Yukarı Avusturya’da Almanya sınırına yakın bir kasaba olan Branau am Inn’da doğdu. Kasabanın gümrük...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Eyl

Yüzdeler Antlaşması

Yüzdeler Antlaşması Yüzdeler Antlaşması, Britanya Başbakanı Winston Churchill ile Sovyet lideri Joseph Stalin arasında 1944 Ekim’inde Avrupa’nın geleceğine dair yapılan gizli ve gayri-resmi bir paylaşım antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla, İngiltere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Eyl

Operatör Emin Bey (Erkul) (1881-1964)

Osmanlı Devleti’nin son devrine tanıklık eden, Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli görevler üstlenmiş olan doktor ve siyaset adamı. Emin Bey, 1881 yılında bugün Yunanistan sınırları içerisinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Turhan Feyzioğlu (1922, Kayseri-1988, İstanbul)

Turhan Feyzioğlu 1922 yılında, dört erkek çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri’nin köklü ailelerinden olan Feyzioğulları, birçok devlet ve bilim adamı yetiştirmiştir. Büyük dedesi Sait...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Balkan Paktı (28 Şubat 1953)

  Soğuk Savaş Dönemi’nin ürünü olarak ortaya çıkan 1953’ün Balkan Paktı, 1934 Balkan Paktı’na atfen İkinci Balkan Paktı ya da İkinci Balkan Antantı olarak da adlandırılmaktadır. Bilindiği gibi İkinci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Mehmet Feridun Dirimtekin (1894-1976)

Türkiye’nin tanınmış son dönem tarihçilerinden Mehmet Feridun Dirimtekin, Mehmet Cemal Bey ile Sıdıka Hanım’ın oğlu olup Harp Akademisi kayıtlarına göre 1894’te, şahsî biyografisinde ve pek çok farklı yerde ifade...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halife, sözlükte birinin yerine geçen, bir kimseden sonra gelip onun yerini alan, birinin ardından gelen/giden, yerini dolduran, vekâlet veya temsil eden gibi anlamlara gelmektedir. Halifelik ise, terim olarak İslam devletlerinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]