Yıl: 2022

18 Eki

1950 Basın Kanunu

Demokrat Partinin iktidara geldikten kısa süre sonra 15 Temmuz 1950 tarihinde çıkardığı 5680 sayılı kanundur. Daha önce yürürlükte olan ve çeşitli düzenlemelere uğrayan 1931 Matbuat Kanunu’nun basın özgürlüğünü sınırlaması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Yüksek Adalet Divanı (14 Haziran 1960-25 Nisan 1962)

27 Mayıs 1960 darbesi sonucunda İstanbul’dan özel bir uçakla Ankara’ya getirilerek görüşlerine başvurulan yedi anayasa hukukçusunun,  (Tarık Zafer Tunaya, İsmet Giritli, Sıddık Sami Onar, Hüseyin Nail Kubalı, Naci Şensoy,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Çınaraltı Mecmuası

Çınaraltı mecmuası, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından -kesintilere uğramakla birlikte- 9 Ağustos 1941 ile 9 Haziran 1948 arasında haftalık Türkçü, ilim, fikir ve sanat mecmuası olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Şeker Fabrikaları

Şeker, temel tüketim maddelerinden biri olarak tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Altın mukabilinde elde edilebilen bu gıda maddesi birçok medeniyet tarafından “kral yemeği” olarak nitelendirilmiştir. Yükte hafif,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Ege Üniversitesi (20 Mayıs 1955)

Ege Üniversitesi; İzmir’in ilk, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla kurulmuş ve 5 Kasım 1955 tarihinde eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Merkez yerleşkesi Bornova’da bulunan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Samet (Abdüssamet) Ağaoğlu (1909-1982)

1909’da Bakü’de dünyaya gelen Samet Ağaoğlu, Ağaoğlu Ahmet ailesinin 4. çocuğudur. Doğumundan birkaç ay sonra ailesi İstanbul’a taşınır. Küçük yaşlarda çeşitli okullarda ilköğrenim gören Samet Ağaoğlu, ortaöğrenimin önemli bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Miralay Sadık Bey (1860-1941)

İkinci Meşrutiyet’in ilanında oynadığı rol ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın lideri olmakla bilinen Sadık Bey, 1860 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası tanınmış din âlimlerinden Huzur Dersleri Başmukarriri Filibeli Abdullah Efendi’dir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Suut Kemal Yetkin (1903-1980)

Sanat tarihi profesörü, şair, yazar, eleştirmen. Suut Kemal Yetkin, 13 Eylül 1903’te Urfa’da dünyaya gelir. Annesi Hafize Hanım, babası Urfa Halvetî Dergâhı Post-nişîni Şeyh Abdulkadir Efendi’nin oğlu ve halifesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Burhan Felek (10.04.1889-04.11.1982)

Şeyhü’l-muharrirîn unvanlı gazeteci, spor adamı, yazar Burhan Felek, 10 Nisan 1889’da Üsküdar İhsaniye’de Sultaniye Sokağı’nda doğdu. Babası Şûrâ-yı devlet azası Mahmud Ziyaeddin Bey, annesi Binbaşı Rıza Bey’in kızı Fatma Naciye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği

“Myobacterium tuberculosis” isimli basiller aracılığıyla bulaşan verem, tıbbi adıyla tüberküloz, vücudun her yerinde görülmekle beraber en çok akciğerlerde meydana gelmektedir. Verem hastalığının bulaşıcı niteliği ilk kez 1865 yılında Jean...

[ Devamını okumak için tıklayın ]