Yıl: 2022

17 Eki

Türkiye Zirai Donatım Kurumu (1943-1998)

Zirai Donatım Kurumu (ZDK), 18 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe giren, 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu kapsamında teşkil edilen ve Ziraat Vekâletine bağlı bir genel müdürlüktür. Kurumun idari merkezi Ankara’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Öncü Gazetesi

Türk modernleşmesinin önemli dinamikleri arasında yer alan basının, Türk siyasi tarihinde de sanılandan/bilinenden daha fazla etkileri olmuştur. Bu durum, özellikle Cumhuriyet devrinde çok partili döneme geçilmesiyle birlikte daha farklı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

  Türklerin kültürel yaşamında güreş; kişinin rüştünü ispat ettiği, kendini ortaya koyduğu, gençliğe geçişteki ilk aşaması ve tüm bunların haricinde yetiştirilmesi hedeflenen çocukların, yaşamın zorluklarını anlama ve algılamasındaki eğitim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Mehmet Kâzım Sevüktekin (1877-1949)

Mehmet Kâzım Sevüktekin, 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Şayeste Hanım, babası ise Mehmet Şevki Bey’dir. Saliha Ferzane-Danyal Şekip Paşa’nın kızı Fatma Növber Hanım ile evlendi. Mehmet Muzaffer, Emine Vedia...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının temeli 19. yüzyılın ilk yarısında atılmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti uluslararası ticaretinde, Batı dünyasının üstünlüğü netleşmeye başlamış ve batılı devletler merkantilist kapitalizmin gelişimine paralel olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

27 Mayıs 1960 Darbesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundan 1946 yılına kadar ideolojik ve örgütsel olarak liberal demokratik geleneğe daha yakın tek parti rejimiyle yönetilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin otoriter bir anlayışla yönettiği ülkede Atatürk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

Türkiye’nin ilk spor teşkilatı olan “Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı” 22 Mayıs 1922 tarihinde Ali Sami (Yen) Bey’in başkanlığında İstanbul’da kurulmuştur. Dönemin çeşitli kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Leyla Gencer (10 Ekim 1928-10 Mayıs 2008)

Türk Opera Sanatçısı Leyla Gencer, 10 Ekim 1928’de İstanbul Polonezköy’de doğmuştur. Asıl adı Ayşe Leyla Çeyrekgil’ir. Babası Safranbolu’nun köklü ailelerinden Hanzade İbrahim Çeyrekgil, annesi Litvanya kökenli Polak ve Katolik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Sosyal Demokrat Fırkası

Sosyal Demokrat Fırkası, mütareke döneminde kurulan siyasi fırkalardan biridir. Fırka devletin çeşitli organları tarafından kabul edilen Wilson İlkeleri çerçevesinde Osmanlı Devleti’ni çağın ihtiyaçlarına göre dönüştürmek amacıyla kurulmuştur.Merkezi İstanbul Şişli’deki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl

Millî Türk Cemiyeti

Millî Türk Cemiyeti’nin temeli, 1914 yılında I. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce atılmıştır. Ancak cemiyet savaş koşulları içerisinde etkili bir yapıya dönüşememiştir.23 Kasım 1918 tarihinde, İstanbul’da yeniden ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]