Yıl: 2022

14 Eyl

Balkan Paktı (28 Şubat 1953)

  Soğuk Savaş Dönemi’nin ürünü olarak ortaya çıkan 1953’ün Balkan Paktı, 1934 Balkan Paktı’na atfen İkinci Balkan Paktı ya da İkinci Balkan Antantı olarak da adlandırılmaktadır. Bilindiği gibi İkinci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Mehmet Feridun Dirimtekin (1894-1976)

Türkiye’nin tanınmış son dönem tarihçilerinden Mehmet Feridun Dirimtekin, Mehmet Cemal Bey ile Sıdıka Hanım’ın oğlu olup Harp Akademisi kayıtlarına göre 1894’te, şahsî biyografisinde ve pek çok farklı yerde ifade...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halife, sözlükte birinin yerine geçen, bir kimseden sonra gelip onun yerini alan, birinin ardından gelen/giden, yerini dolduran, vekâlet veya temsil eden gibi anlamlara gelmektedir. Halifelik ise, terim olarak İslam devletlerinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Karaçi Antlaşması (2 Nisan 1954)

Karaçi Antlaşması (2 Nisan 1954) 2 Nisan 1954’de imzalanan Karaçi Antlaşması, diğer adıyla Türkiye-Pakistan Dostane İş birliği Antlaşması, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan Sovyet yayılmacılığına karşı Amerika’nın Orta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Ali Fuat Başgil (1893-1967)

Aydın, anayasa hukukçusu ve siyaset adamı. Ali Fuat Başgil, 1893 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi’nde dünyaya geldi. Ailesi, Samsun’un varlıklı ve mütedeyyin ailelerinden olan Bölükbaşıoğulları’dır. Ali Fuat Başgil’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Eyl

İbrahim Necmi Dilmen (1887-1945)

İbrahim Necmi Dilmen, Cumhuriyet devrindeki dil çalışmalarında büyük hizmetler yapmış bir şahsiyetti. Harf inkılabının yapılması, yeni harflerin öğretilmesi ve Türkçe’nin sadeleşmesinde bir hizmet eri çalışkanlığı ve sadakatiyle gayret göstermişti....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Ağu

Marshall Planı

  Marshall Planı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı siyasi ve iktisadi olarak yeniden yapılandırmak amacıyla ABD tarafından hazırlanan ekonomik yardım programıdır. Resmi adı “Avrupa Kalkınma Programı” (European Recovery Program)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Tem

Kıbrıs Türktür Cemiyeti

Kıbrıs Türktür Cemiyeti (KTC)’nin; kuruluşu, faaliyetleri ve kapatılma süreci Kıbrıs’taki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs politikası ile doğrudan bağlantılıdır. Osmanlı Devleti, 1571 yılında fethettiği Kıbrıs’ı 4 Haziran 1878 tarihinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Tem

Aydede Dergisi

Aydede dergisi, Millî Mücadele’nin son safhası olan 1922 yılında Refik Halit Karay tarafından İstanbul’da yayımlanmış siyasi mizah içerikli bir yayın organıdır. Yazarlığa, II. Meşrutiyet Dönemi’nde gazetecilikle başlayan Refik Halit,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Tem

Ayşe Sabiha Gökçül Erbay (1900-1998)

    Ayşe Sabiha Gökçül Erbay, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerindendir. Sabiha Hanım, 1900’de Bergama (Balıkesir)’da doğdu. Baba adı Aziz, annesi ise Nadire Hanım’dı. 1934’de Soyadı Kanunu’yla “Gökçül” soyadını aldı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]