Yıl: 2022

17 Eki

Behice Boran (1910-1987)

Soyadı Kanunu’ndan önceki adıyla Behice Sadık, 10 Kasım 1910’da Bursa’da doğdu. Behice Boran’ın babası Sadık Bey ve annesi Mahire Hanım, Kazan Tatarlarındandı. Babası Sadık Bey, Bursa’da zahire tüccarıydı. Annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

SEKA (Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi)

Yeni Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden devraldığı ekonomik yapıda birçok alanda olduğu gibi kâğıt sanayi de ithalata dayalıydı. Bu nedenle 1920’li yıllarda kâğıt üretimine yönelik fikirler üretilmiş ve birtakım planlar hazırlanmış,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Zafer Gazetesi

Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti, kısa bir süre içerisinde örgütlenmiş ve faaliyetlerini toplumla paylaşabileceği, dolayısıyla da toplumu etkileyebileceği gazete gibi önemli bir kitle iletişim aracına ihtiyaç duymuştur. Bu noktada...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Hürses Gazetesi

Hürses 1950 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin son Tarım Bakanı Cavit Oral tarafından Ankara’da yayınlandı. Gazete, 1 Ocak 1951’den 9 Şubat 1956’ya kadar toplam 1840 sayı neşredildi. Hürses’in imtiyaz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Halkodaları

Kültür kurumları olarak nitelendirilen halkevleri, Atatürk ilke ve inkılaplarını Türk halkına tanıtmak, benimsetmek ve kaynaşmış bir kitle oluşturmak amacıyla 19 Şubat 1932 tarihinde açıldı. İlk etapta Ankara Halkevi’yle birlikte...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Atatürk Dönemi Türk Hava Kuvvetleri

Uçma duygusu insanlık tarihi kadar geçmişi olan günümüze doğru hemen bütün toplumların, kültürlerinde, efsanelerinde yer almıştır. 1000’li yıllardan itibaren bazı bilim insanları uçabilmek için teşebbüslerde bulunmuşlardır. Balon 18. yüzyılda,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Server Kâmil TOKGÖZ

Dr. Server Kâmil, Ağustos 1881’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Muhtaroğlu Ahmet Kâmil Beydir. Çengelköy İlkokulu’nu, Fatih Rüştiyesi’ni ve Askeri Tıbbiye-i İdadi’yi bitirdikten sonra Askeri Tıbbiye-i Şahane’ye girmiş ve 1902’de sınıfının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Fikir Hareketleri Dergisi

 “Fikir Hareketleri” adlı “ilmi, içtimai, edebi” haftalık dergi (risale),Cumhuriyet’in ilanının onuncu yıldönümünde (29 Teşrinievvel 1933) gazeteci ve siyasetçi Hüseyin Cahit’in(Yalçın) (1875-1957) başyazarlığında ilk sayısıyla okur karşısına çıkmış, çoğunlukla 16...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

İngiltere Kralı VIII. Edward

20 Ocak 1936 ile 11 Aralık 1936 tarihleri arasında Britanya İmparatorluğu’nun başında bulunan Kral VIII. Edward, 23 Haziran 1894’de büyük-babaannesi Kraliçe Victoria’nın hükümdarlık yıllarında Londra’da doğdu. Babası George, tahtın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Emin Sazak (1882-1960)

 Emin Sazak, 1882 yılında Mihalıççık’ta dünyaya gelmişti. Babası yörenin geniş toprak sahiplerinden biri olan Abdurrahman Efendi, annesi Fatma hanımdı. İlk eğitimine özel derslerle evde başlayan Emin Sazak daha sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]