Ay: Ocak 2023

26 Oca

1940 Yılında Kurulan Tercüme Bürosu

Tercüme Bürosu, 1939 yılında toplanan Birinci Türk Neşriyat Kongresinde alınan kararlar arasında kurulması planlanmış ve 1940 yılında resmen kurulmuş, 1966 yılında kapatılana kadar çeviri adına çok kıymetli faaliyetlerde bulunmuş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Orhan Kemal

Türk edebiyat tarihinin önemli yazarlarından olan Orhan Kemal 15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan yazarın kişiliğinin oluşmasında babası Abdulkadir Kemali önemli bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Türk Hukuk Kurumu

Mondros Mütarekesi sonrası ülkenin yabancı işgalinden kurtulmasını sağlamak ve bağımsızlığını yeniden kazanmak için girilen savaşın temel amacı ulusal egemenlik ilkesi olmuştur. Ulusal egemenlik, hem her türlü yabancı müdahaleyi reddeden...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Bartın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Bartın Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, Millî Mücadele döneminde Bartın ve çevresinde özellikle halkın örgütlenmesi, bilinçlendirilmesi, her çeşit yeni gelişmeden haberdar edilmesi, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gelişen Millî Mücadele ile bağlantının sağlanabilmesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Devlet Su İşleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), kuruluşundan itibaren üstlendiği sorumluluklar ve gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir misyon yüklenmiş, ülkenin seçkin kuruluşlarından biri olmuştur. Geçmişten bu yana su...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

İbrahim Hakkı Paşa (1863-1918)

Türk tarihinde Türk devlet ve düşünce hayatına damga vurmuş pek çok şahsiyet söz konusudur. Ancak yakın tarihimizde iz bırakmış bazı devlet ve düşünce adamları dahi, bugün maalesef yeterince tanınmamaktadır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Zülfü Tiğrel (Zülfü Bey)

Zülfü Bey, 1877 yılında, Zülfüzade Ali Hâmid Bey ile Nazire Hanım’ın oğlu olarak Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Diyarbakır İptidai Mektebi’nde, orta öğrenimini Diyarbakır Askeri Rüştiyesinde, lise öğrenimini Diyarbakır...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Mehmet Atıf Benderlioğlu (1910-1992)

1910 yılında Yozgat/ Akdağmadeni’nde dünyaya geldi. Babası Hüseyin Hami Bey, annesi Firdevs Hanım’dır. Baba Hüseyin Hami Bey, Malatyalıdır. Uzun yıllar Reji müdürlüklerinde ve Meclis Umumi azalığında çalıştı. Dedeleri Afganistan’ın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Hüseyin Nail Kubalı (1903-1981)

Hüseyin Nail Kubalı, 1903 senesinde Niğde’de dünyaya geldi. Ailesi Niğde’nin eski, bilinen ailelerindendi. Dedesi ve babası Niğde’nin Kuba Mahallesi’nde doğup büyüdükleri için aile, “Kubalı” soyadını tercih etmişti. Kubalı’nın iki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Oca

Petrol Ofisi

Petrol endüstrisi, geniş bir tanımlamayla petrolün aranmaya başlaması safhasından, tüketilmesine kadar geçen bütün aşamaları içeren, ekonomik olduğu kadar siyasi yönü ile de önemi haiz bir alandır. Bu geniş endüstri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]