Atatürk Ansiklopedisi Hakkında

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 17 Ağustos 1983 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında, tüzel kişiliğe sahip, Atatürk ve Cumhuriyet devri üzerine bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunma; bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlara destek olmak üzere Anayasanın 134. maddesine istinaden 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle Başkanlık, “Atatürk’ün kişiliği olmak üzere düşüncesi, ilkeleri, toplumun değişim ve dönüşümüne ilişkin gerçekleştirilen inkılapları, Cumhuriyet dönemine ait temel kaynakları, bilim, kültür ve sanat eserlerini incelemek, bu alanlarda üretilen bilgileri yayımlamak” ile görevlidir. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile 134. maddede yapılan değişiklikle “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana bağlı” şeklinde değiştirilmiştir. 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarla İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ilgilendirilmiştir.

Atatürk Ansiklopedisi’nin erişime açıldığı ataturkansiklopedisi.gov.tr adresinin kullanımına dair tüm haklar Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının resmî genel ağ sayfasına aittir. www.atam.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 6.595