Ay: Mart 2023

31 Mar

Cemal Madanoğlu (1907-1993)

Türk asker ve senatör. Cemal Madanoğlu 22 Mart 1907’de Uşak ilinin Eşme ilçesinde doğdu. Annesi Nazife Hanım, babası Eşmeli Mustafa Zekai Madanoğlu’dur. Nazmi, Hidayet, Nuri, Ayşe, Firdevs ve Mürüvvet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

İşçi Sigortaları Kurumu (SGK)

Sosyal Güvenlik. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’da hazırlanan sosyal güvenlik politikaları, 20. yüzyıl boyunca gelişmiş ve uluslararası ortamlarda imzalanan sözleşmeler ile bu politikalar dünya çapında yaygınlaşmıştır. 20.yüzyılda Türkiye’de sosyal güvenliğe...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

İstanbul İşçi Sendikaları Birliği

Türkiye’de Sendikalaşma. 18. yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere’de doğan Sanayi Devrimi, kısa sürede Batı Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Sanayileşen ülkelerin buharla işleyen fabrikaları ve üretimde verimliği artıran makineleri, tarımda çalışan kitleleri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK)

Sanayileşmenin hızlanması iş sahalarını genişletmiş, bununla birlikte devletlerin istihdam hizmetleri ile ilgili mevzuatları gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde emek ve sermayeyi buluşturan kendine özgü kurumlar vücuda getirilmiştir. Bu bağlamda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Türk-İngiliz-Fransız Bağlaşması (19 Ekim 1939)

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası. Atatürk dönemi, dış siyasette “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözü ile barıştan yana, diğer ülkelerle uyum içerisinde dünya barışının korunmasına hizmet eden, aynı zamanda kendi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Salamon Adato (1894-1954)

Demokrat Parti’nin ilk Musevi milletvekili. İlköğrenimini Edirne’de Alyans İlkokulunda tamamladıktan sonra 1908’de girdiği Galatasaray Lisesinden 1912’de mezun olmuştur. Daha sonra Darülfünun Hukuk Mektebine kayıt yaptırmışsa da I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

IMF, Dünya Bankası ve Türkiye

Uluslararası ekonomi kuruluşları. Bretton Woods Sistemi Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı’nı yaşayan batı ülkeleri, 1930’lu yılların ekonomik milliyetçiliğine geri dönüşü engelleyip ekonomik kalkınma ve tam istihdam politikalarına geçtikleri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Ereğli Kömürleri İşletmesi

Cumhuriyet Dönemi Madencilik. Dünya coğrafyasında kömüre ilk defa M.Ö. Çin’in kuzey kesiminde rastlanılmıştır. İlk zamanlarda günlük hayatta yakacak olarak kullanılmaya başlamıştır. Zaman çerisinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkmasıyla ve meydana...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Türk-Amerikan Askerî Yardım Antlaşması (23 Şubat 1945)

İkili antlaşma. İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde, Türkiye’nin Mihver Devletleri’ne karşı savaş ilan ettiği 23 Şubat 1945 tarihinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında imzalanan ve iki ülke...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası

Ülkenin iç, dış turizmini geliştirmek ve her türlü bankacılık faaliyeti ile meşgul olmak üzere kurulmuş olan kuruluş. Türkiye’de 1950’li yıllarda gelir çeşitliliğini arttırmak için turizm faaliyetlerine önem verilmeye başlanmıştır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]