Ay: Mart 2023

31 Mar

Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı (23 Ağustos 1939)

Sovyet-Alman saldırmazlık paktı, Sovyetler Birliği ile Nazi Almanya’sı arasında yapılan ve tarafların birbirlerinin aleyhinde 10 yıl süreyle askeri faaliyette bulunmayacağını öngören anlaşmadır. Antlaşmayı Almanya dış işleri bakanı Joachim von...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Mar

Ahmet Âlim Efendi (1874-1930)

Kuvayı Milliyeci ilim adamı, sanatçı. Manisa Müftüsü, Kuva-yı Milliyeci, şair, bestekâr, neyzen. Ahmet Âlim Efendi, 1874 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Manisa’da Hocazâdeler olarak bilinen, Müderris Esseyyid Ahmed Efendi oğulları...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Kurtuluş Savaşı Edebiyatı

Savaşın büyüklüğü, toplumsal anlamda yansımaları, acıları ve sıkıntıları derinden yaşayan insanların çokluğu göz önüne alındığında toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla Millî Mücadele dönemi ve sonrasında verilen edebî eserler. Kurtuluş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Yusuf Salman (1888-1960)

Türkiye Musevi Cemaatinin önde gelen isimlerinden, Hahambaşılık sekreteri, Cismani Meclis başkanı, Türk siyasetçi ve Demokrat Parti’nin XI. Dönem Yahudi İstanbul milletvekili. 1906 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olmuş ve 1907 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

İsak (İshak) Altabev (1900- 1962)

Demokrat Parti’nin XI. Dönem (1957-1960) Musevi İstanbul milletvekili, İstanbul Yahudi Cemaatinin önde gelen liderlerinden, tüccar, iş adamı. İsak Altabev, orta tahsilini Fransızca olarak İstanbul’da, yüksek tahsilini Berlin Üniversitesinde tamamlamış...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Burhanettin Onat (1894-1976)

Doktor ve siyasetçi. Tam adı Hasan Burhanettin’dir.10 Mayıs 1894 tarihinde Rodos adasında, 5 çocuklu bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Antalya, Merkez Elmalı Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Babası Varna eşrafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Clemens Holzmeister

Mimar. Clemens Holzmeister, Avusturyalı bir mimardır. Avusturya’daki mimarlık akademisinin önde gelen isimlerinden olan ve tanınmış birçok mimar yetiştiren Holzmeister, 1927-1954 yılları arasında Ankara’da birçok bina tasarlamış ve inşa etmiştir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Karaosmanoğlu Halit Paşa (1889-1919)

Manisa’nın işgali üzerine Yunan işgalcilerine karşı direniş başlatan ve Akhisar Millî Alayı’nın ilk komutanı. Manisa’nın işgali üzerine Yunan işgalcilerine karşı direniş başlatan ve Akhisar Millî Alayı’nın ilk komutanı olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Şapka İnkılabı

Eskiye ait dış gö­rünümü çağdaş hale getirmek ve kıyafette modern dünya ile birlikte hareket etmek amacıyla 1925 ve 1934’te yapılan yasal düzenlemeler. Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanması üzerine ülkeyi ‘muasır...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Tanin Gazetesi

Tanin, II. Meşrutiyet Dönemi’nde İstanbul’da çıkarılmaya başlanan gazetedir. Gazeteyi çıkarma fikri aynı zamanda finansmanını sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumi üyesi Hüseyin Kâzım (Kadri) tarafından ortaya atılmıştır. Tanin ismi ise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]