Ay: Temmuz 2023

05 Tem

Dündar Taşer (1925-1972)

Subay, asker ve devlet adamı. Dündar Taşer 25 Mayıs 1925 tarihinde Gaziantep’te doğmuştur. Türkmen bir aileye mensup Taşer’in ataları Türkistan’dan Anadolu’ya gelmişlerdir. Bedesten Şeyhizade Abdülkadir Kamil Bey ve Aliye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Ali Sami Boyar (1880-1967)

Ressam, Müzeci. Ali Sami Bey, 12 Şubat 1880 tarihinde İstanbul’da Eğrikapı’nın Hacı İlyas mahallesinde doğmuştur. Kafkasya’nın Ahıska bölgesinden İstanbul’a göç eden aile Misk Yağcılar namıyla tanınmıştır. Bu namla tanımasında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Mazlum Kayalar (1911-1972)

Avukat, Siyasetçi, XI. Dönem DP Bursa milletvekili. Mazlum Kayalar, 1911’de günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Manastır’ın Kayalar kasabasında doğmuştur. Babası Cemal Bey, annesi Nebile Hanımdır. Mübadil olarak Türkiye’ye gelen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Kemal Zeytinoğlu (1911-1959)

Türk Siyasetçisi, Yüksek Mimar ve Mühendis. 1911 yılında Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesinde doğmuştur. Babası Mahmut Bey, annesi Meryem Münire Hanım’dır. 1936 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Okulu Yol-Köprü İhtisas Şubesinden...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Baha Akşit (1914-1995)

Türk Siyasetçi, Hekim. 1914 Denizli Yatağan’da “Müftüler” namıyla tanınan ailenin bir ferdi olarak dünyaya gelen Baha Akşit, müderris bir dede ve babanın gözdesidir. Dedesi Yatağan köyünün Koca Hoca namı ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (18 Ocak 1954)

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Demokrat Parti’nin (DP), Türk ekonomisinin dışa açılması ve daha rekabetçi bir dış ticaret gücü oluşturma amacına yönelik iktisadi uygulamalarından biridir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Çanakkale/Geyikli Olayları

Demokrat Parti Dönemi Çanakkale/Geyikli Olayları. II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye yönelik toprak talepleri, Türk dış politikasında önemli bir kırılma meydana getirmiştir. Türkiye’nin güvenliğini sağlamak amacıyla başta İngiltere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Sosyoloji Dergisi (1942-1967)

Sosyoloji Dergisi, ilk olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1914 yılında kurulan ve yüz yılı aşkın bir süredir Türkiye’deki sosyoloji disiplininin bilimsel gelişimine katkı sunan akademik bir dergidir. Dergi ilk olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

İsmail Hakkı Gedik (1896-1975)

Türk İş İnsanı, Siyasetçi. 1896 yılında Uşak’ın Kurtuluş Mahallesi’nde dünyaya gelen Hacı Gedikzade Ailesinden İsmail Hakkı Gedik’in annesi Ümmügülsüm Hanım, babası halıcılıkla ve çiftçilikle uğraşan Hacı Gedikzade Ahmet Efendi’dir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Tem

Türkiye İşçi Partisi (1961-1980)

Siyasal Parti. Türkiye İşçi Partisi (TİP), ülke içerisinde oluşan özgürlük ortamının, Türkiye’nin değişen toplumsal yapısının ve dünyada yükselen sol dalganın ürünü olarak kendine yaşama alanı bulan bir siyasal partidir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]