Ege Üniversitesi (20 Mayıs 1955)

17 Eki

Ege Üniversitesi (20 Mayıs 1955)

Ege Üniversitesi (20 Mayıs 1955)

Ege Üniversitesi; İzmir’in ilk, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla kurulmuş ve 5 Kasım 1955 tarihinde eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Merkez yerleşkesi Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi’nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. 1 Temmuz 1955 tarihinde dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın imzası ile İzmir-Bornova Ziraat Okulu ve binaları, Ege Üniversitesi adına Maarif Vekâleti’ne devredilmiştir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu açılmıştır. Ege Üniversitesi’nin kurucuları, atamaların yapıldığı 1955 yılının Ağustos ayında Üniversiteye tahsis edilen binada 5 Kasım 1955 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretimi başlatmışlardır. Böylece, lise mezuniyet derecelerine ve başvuru sırasına bakılarak kayıtları yapılan 20’si yabancı uyruklu 90 öğrenci ile 1955-1956 öğretim yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretime başlanmıştır. Öğretim, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile birlikte Bornova Bölge Ziraat Okulu’nda ve hızla inşa edilen geçici binalar ile askerî birliklerden sağlanmış olan yarım silindir biçiminde yapılmış barakalarda sürdürüldü. Aynı yıl içinde Tıp ve Ziraat fakültelerinin laboratuvarları için gereken malzemeler yurtiçi ve yurtdışından pazarlıkla temin edilmeye çalışılmıştır. Tıp Fakültesi’ne kaydolan ilk öğrenci İhsan Kazandı 1961 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi’nin Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi’nde görev yapmıştır. 1955 yılında 2 profesör ve 2 doçent öğretim üyesi ile öğretime açılan Tıp Fakültesi’nde 2022 yılı itibariyle yaklaşık 500 akademik personel bulunmaktadır. İlk yıllarda kadro ihtiyacına binaen Alman, İsviçre, ABD, Fransız, İsveç, Japon, İngiliz ve Pakistan uyruklu pek çok bilim insanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hem hizmet etmiş hem de akademik çalışmalara katkı sunmuşlardır. Günümüzde öğretim üyelerine ilave olarak, yüz elliye yakın uzman doktor ve binden fazla hemşiresi olan, toplam çalışan sayısı beş bine yaklaşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’nin en saygın eğitim ve sağlık kuruluşlarından biridir.

Ege Üniversitesi’nin ilk iki fakültesinden biri olan ve Bornova Tarım Okulu’nun binasında 5 Kasım 1955 tarihinde öğretime başlayan Ziraat Fakültesi, 1969 yılında bugünkü kendi bina ve tesislerine taşınmıştır. Ondan önce ise 18 Kasım 1957’de Çeşme’de Hazine’ye ait 1033 m2 arsa ile Urla’nın İskele Mahallesi’ndeki karakol binası ve Köste köyündeki yapı dalyanı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi çalışmalarına tahsis edilmiştir. İlk yıllarda kadro ihtiyacına binaen Dr. Heinrich Lübben, Peter Reiss, MPV Pissot,  Prof. Dr. Hans Baumann, Prof. Martha Marie Caldvell, Prof. Dr. Valentin Horn, Dr. Peter Boker, Licghil Sven Ellerström, Dr. Kjell Wiklund, Thompson Wilson, Prof. Dr. P. F. Pelshenkc, Walter Hoffman, Dr. Theodor Becker gibi pek çok yabancı uyruklu bilim insanı Ziraat Fakültesi’nin çeşitli kürsülerinde görevlendirilmiştir. Türk meslektaşları ile omuz omuza çalışan bu isimler ve kuruluş yıllarında Üniversite’nin diğer fakültelerinde eğitim-öğretim çalışmaları ile akademik faaliyetlere katkı sunan pek çok yabancı uyruklu bilim insanının, Ege Üniversitesi’nin bugünkü başarı ve saygınlığına ulaşmasında emeği geçmiştir.  Günümüzde bünyesinde 10 adet bölüm bulunduran Ziraat Fakültesi; ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve pratik bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef edinmiş, Türkiye’de öncü Ziraat fakülteleri arasında yer alır.

Fen Fakültesi, kuruluş sırası bakımından Ege Üniversitesi’nin üçüncü fakültesi olduğu gibi Türkiye’nin de üçüncü Fen Fakültesi’dir. 1955-1956 öğretim yılında öğretime başlayan Tıp ve Ziraat Fakültelerinin öğrencilerine temel fen derslerini vermek üzere Tıp Fakültesi bünyesinde Biyoloji Enstitüsü, Fizik Enstitüsü ve Kimya Enstitüsü, Ziraat Fakültesi bünyesinde ise Jeoloji Enstitüsü kurulmasına Senato’nun 20.05.1958 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu toplantı gündeminin 8. maddesinde ise Fen ve Edebiyat Fakülteleri derslerini vermek üzere bir fakülte kurulması için Rektörlükçe teşebbüse geçilmesi kararlaştırılmıştır. Ege Üniversitesi Senatosunun Kurucu Rektör Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel başkanlığında 25 Ocak 1960 günü yapılan oturumunda 1960-1961 öğretim yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin açılmasına, bu Fakültelerin Teşkilat Kanunu tasarılarının daha sonra Üniversitenin ikinci Rektörü olacak Prof. Dr. Mustafa Uluöz tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir. Senatonun bu kararı 4936 Sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca zamanın Milli Eğitim Bakanı’na sunulmuş ve 27 Şubat 1960 tarihinde bakan tarafından onanmıştır.

Ege Üniversitesi’nin kuruluşu hakkındaki 20.5.1955 tarih ve 6595 sayılı kanunun gerekçesinde Ege Üniversitesi bünyesinde bir Hukuk Fakültesi açılması düşünüldüğü hâlde, bu Fakültenin kuruluşu ancak 1978 yılında tamamlanabilmiştir. Ege Üniversitesi Senatosunun, Üniversitenin gelişimini planlama konusunda kurduğu komisyon, 08.12.1966 günlü oturumun 4. gündem maddesi olarak Hukuk Fakültesi’nin üçüncü öncelik sırasıyla kurulmasını teklif etmişse de Devlet Planlama Teşkilatı’ndan gelen mütalaada bu konuda olumlu görüş bildirilmemiştir. Bu arada Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nin “İktisat Fakültesi” ve “İşletme Fakültesi” olmak üzere iki fakülteye ayrılması çalışmaları da devam etmiş ve anılan Fakültenin Hukuk Kürsüsü’nün, kurulacak Hukuk Fakültesi’nin çekirdeğini oluşturması yönünde fiilî adımlar atılmıştır. DPT itirazları ve diğer gerekçelerle kuruluşu ancak 1978 yılında tamamlanabilen Hukuk Fakültesi, üniversiteleri ve bağlı kuruluşlarını yeniden düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1982 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Ege Üniversitesi bünyesinden doğan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne mevzuat gereği bağlanmıştır. Böylece Ege Üniversitesi yaklaşık yirmi yıllık bir uğraş sonunda sahip olduğu Hukuk Fakültesi’nden yoksun kalmıştır. Ege Üniversitesi, 2021 yılının Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 39 yıl sonra Hukuk Fakültesi’ne yeniden kavuşmuştur.

Temelleri 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adı altında atılan Edebiyat Fakültesi, 1982 yılında bugünkü adını almıştır. Edebiyat Fakültesi toplam 14 bölümde çağdaş eğitim için gerekli olan, yenilenmiş ve teknolojik altyapıyla desteklenmiş derslikleri ve laboratuvarlarıyla eğitimine devam etmektedir. Türkiye’nin kültür mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde anlatma gayesindeki Edebiyat Fakültesi, kazı çalışmalarında bulunan eserlerin tanıtımı için bünyesinde müze bulunduran (Eski Eser Müzesi) tek Fakültedir.

Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini tamamlayan Ege Üniversitesi’nde, değişik tarihlerde birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmıştır. Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Ege Üniversitesi 1968’de Mühendislik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni çağdaş bilimin hizmetine sunmuştur. Bu dönem içerisinde İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi adı altında Ege Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Ege Üniversitesi’nin bazı bölümlerinin genişletilmesiyle Tekstil, Makine, Kimya ve Yer Bilimleri Fakülteleri kurulmuştur.

1982 yılında Ege Üniversitesi’nin ikiye bölünmesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuş, birçok fakülte ve yüksekokul Dokuz Eylül Üniversitesi’ne devredilmiştir. Ayrıca Ege Üniversitesi’nin çeşitli il ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokulları; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturmuştur.

Ege Üniversitesi 1 merkez, 10 çevre kampüsü ve diğer alanlar olmak üzere toplam 28.617.592,04 m2 alana sahiptir. Bu alanların 21.803.952,98 m2’si Maliye Hazinesi, 326.545 m2’si Orman Bakanlığı, 3.114 m2’si Karşıyaka Belediyesi, 22.709,03 m2’si Kredi Yurtlar Kurumu, 3.620 m2’si Gaziemir Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Ege Üniversitesi mülkiyetinde olan alan ise 6.425.079,03 m2’dir. Ayrıca Maliye Hazinesine ait 32.572 m2’lik alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne tahsis edilmiştir.

Ege Üniversitesi, son teknoloji ile donatılmış modern bir kütüphanesi, sosyal tesisleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları, spor tesisleri, toplum merkezi, alışveriş merkezi, sergi alanları ve Öğrenci Köyü ile 70.000 kişilik bir kampüs kenttir. Yerleşke içinde kongre, seminer, kültür ve sanat etkinlikleri için hizmet veren Prof. Dr. Yusuf Vardar – MÖTBE Kültür Merkezi ve Ege Üniversitesi’nin Bornova’da bulunan merkez yerleşkesi dışında Konak’ta Atatürk Kültür Merkezi, Karşıyaka ve Ödemiş’te fakülteleri, Çeşme ve Ödemiş’te yüksekokulları, Aliağa, Bayındır, Bergama, Gaziemir, Ödemiş, Tire ve Urla’da meslek yüksekokulları, Urla ve Tuzla’da su ürünleri tesisleri, Menemen’de Araştırma, Uygulama ve Üretme Çiftliği, Kurudağ’da rasathane, Özdere’de öğrencilerin ve personelin faydalandığı eğitim ve dinlenme tesisi bulunmaktadır.

Ülkemizin önemli bilim ve yükseköğretim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi, başta akredite olan İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarı (ARGEFAR), Akaryakıt Petrol Analiz Laboratuvarı (EGEPAL), MATAL (Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi), FABAL (Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı), BESTMER (Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi) ve Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi (TEKAUM) laboratuvarları olmak üzere, fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerinin kendi eğitim ve araştırmalarında kullandıkları toplam 785 laboratuvarı ve alanında öncü EGE Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EGE Kuluçka Merkezi ile araştırma alt yapısı güçlü bir Üniversitedir.

Türkiye’de üniversiteler arasında kendi haber ajansını kuran ilk üniversite Ege Üniversitesi’dir. Ege Ajans, Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Özal’ın girişimleri ve dönemin Rektörü Prof. Dr. Sermet Akgün’ün onayıyla Oğuzhan Kavaklı tarafından 2 Şubat 1987 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklerin, toplantıların, uygulamaların medyaya doğru ve sağlıklı olarak aktarılmasını amaçlayan Ege Ajans, aynı zamanda Ege Üniversitesi’nin basın toplantılarının organizasyonlarını üstlenmiş, medya ile ilgili araştırmalar yürütmüş ve çeşitli sorumluluk projelerine öncülük etmiştir. Ajansın ilk işleyiş ve çalışma yönergesi Ege Üniversitesi Senatosu tarafından 27 Ocak 1987 gün ve 4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Ege Ajans, 15.10.2017 tarihinde Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EGEMM) kurulmasıyla faaliyetlerini EGEMM çatısı altında sürdürmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren fiziki imkânlarının yanı sıra personel yapısı da güçlendirilen Ege Ajans, Ege Üniversitesi TV ve Radyo Ege Kampüs’ün haber bültenlerini hazırlamakla birlikte Ege Üniversitesi Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile de koordineli bir şekilde Ege Üniversitesi’nden medyada doğru ve sağlıklı haber akışının sağlanmasında önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türkiye’de Türk müziği eğitimi vermek üzere açılan ikinci akademik kurumdur. 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla kurulan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 1984 yılında günümüzdeki adı “Türk Müziği Bölümü” olan “Temel Bilimler Bölümü” adıyla 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 28 Mart 1983-15 Ekim 1984 yılları arasında gerçekleşen kuruluş aşamasında günün önde gelen sanatçılarından oluşturulan ilk eğitim kadrosu Konservatuara önemli destek sağlamıştır. 1989-1990 akademik yılında “Ses Eğitimi Bölümü”, “Türk Halk Oyunları Bölümü” ve günümüzdeki adı “Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü” olan “Çalgı Yapım Bölümü” kurularak, dört bölümden oluşan Konservatuvar yapılanmasına kavuşmuştur.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyasının tarihi gelişimini, dilini ve edebî eserlerini, kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu incelemek ve bu alanlarla ilgili araştırmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, Türkiye’nin dünya devletleri arasında daha etkin bir ülke olması için, Türk Dünyasının sahip olduğu maddi ve manevi gücün kullanılmasına dönük öneriler sunmak, Türkiye Türkçesinin Türk Dünyasında yaygınlaştırılması ve Türk Dünyasında ortak bir yazı dilinin oluşturulmasına katkı sağlayacak kurslar açmak ve yayınlar yapmak için 11 Temmuz 1992 tarihinde Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal gibi enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim veren ve araştırma çalışmalarında bulunan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EÜ-GEE) 1978 yılında kurulmuştur. Bu alanda kurulmuş olan Türkiye’deki ilk ve tek enstitüdür.

Ege Üniversitesi, Türkiye’nin dördüncü, bölgenin ilk ve en köklü üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana, nitelikli ve nicelikli bilgi üreterek evrensel ölçekte bilim dünyasına katkıda bulunmayı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi ve güçlü bölgesel etkisi ile toplumsal faydayı ön planda tutarak yüksek katma değer yaratmayı ilke edinmiştir.

Ege Üniversitesi; birçok ilke imza atmış, Ege Bölgesi’ndeki birçok devlet ve vakıf üniversitesinin kurulmasında da öncülük etmiştir. 67 yıllık köklü geçmişinde, bilimsel ve toplumsal alanlardaki öncü rolünü sürdüren Ege Üniversitesi; Ar-Ge, sağlık, yaşam boyu eğitim, kültürel mirasların ortaya çıkarılması ve korunması, çevre sorunları ve çözümleri gibi farklı alanlarda topluma hizmet üretmektedir. Güçlü bölgesel etkisi olan, uluslararası araştırma kalitesi ve toplumsal faydayı ön planda tutan üniversite, uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanında, sanayi ile üniversiteyi Ar-Ge, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturmayı hedefleyen anlayışın ülkemizdeki öncü örneklerindendir. Eğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırmayı ve çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflemiş olan Ege Üniversitesi, girişimci bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini artırarak sürdürmektedir. Uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, üniversiteyi sanayi ve kamu ile Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturmada geliştirdiği özgün modeli sayesinde Dördüncü Nesil Üniversite anlayışının Türkiye’de ilk örneklerinden biridir.

2022 yılında Times Higher Education (THE) tarafından yapılan “Sürdürülebilirlik Hedefleri Etki Sıralaması”nda toplam 17 alanın 14’ünde dünya ortalamasının üzerinde yer alarak büyük bir başarı elde eden Ege Üniversitesi, THE Impact sıralamasında üç farklı alanda ilk kez ortalamanın üzerinde yer alırken özelikle “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli Eğitim” ile “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” alanlarında büyük ivme kaydetmiştir.

Ege Üniversitesi, Avrupa Komisyonu’nun verdiği yetki ile 2005 yılı itibarıyla Diploma Eki Etiketi veren ilk iki Türk üniversitesinden biridir. Türkiye’de 2003 yılında uygulanmaya başlanan Avrupa Birliği Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti ile Avrupa’ya ilk öğrenci gönderen Üniversitedir ve 2022’ye kadar da Avrupa’ya en çok öğrenci gönderen Üniversite olmuştur.

EGE Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Arasında En Hızlı Büyüme Kaydeden 2. Teknopark seçilmiştir.

2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarılı bulunan Ege Üniversitesi, Avrupa’daki 40 Üniversiteden biri olarak Bologna sürecini tamamlayıp AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, ECTS) Etiketi ödülünü almıştır. Ege Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan birçok bölüm, program ve laboratuvarlar ulusal-uluslararası akreditasyon sertifikası almıştır. 2020 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucu, Ege Üniversitesi stratejik planı içerik ve hedeflerinde geliştirme yapılması önerisi ile “Araştırma Üniversitesi Adayı” ve “Uluslararasılaşmada Pilot Üniversite” konumuna alınmıştır. 2021 yılının Haziran ayında ise Ege Üniversitesi 5 yıllık Tam Akreditasyon almasıyla birlikte eğitim ve öğretimde kalitesini, huzurlu ve güçlü bir Üniversite olduğunu tescillemiştir. YÖKAK Kurul Toplantısında verilen kararla Ege Üniversitesi, 5 yıl süre ile “tam akreditasyon” hakkını kazanan Türkiye’de ilk Üniversite olmuştur.

2022 yılı itibariyle Ege Üniversitesi’nde, 19 Fakülte, 9 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 10 Meslek Yüksekokulu, 6 Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve 37 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Levanten evleri İzmir’in mimarlık tarihinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüze ancak bir kısmı ulaşmış olan, çoğu Bornova ve Buca’da bulunan bu yapıların bazıları son yıllardaki yenileme çalışmalarıyla eski görkemlerine kavuşmuşlardır. Bu köşkler İzmir’in 17. yüzyıldan itibaren kazanmaya başladığı önem paralelinde genellikle ticari amaçlarla buraya yerleşen, Levanten olarak adlandırılan Avrupa kökenli ailelerce yaptırılmışlardır. Çoğu 19. yüzyıldan olan bu köşkler ekonomik güç ve statü sembolü oldukları için Avrupalı gezginlerin yanı sıra padişahlar ve krallar gibi birçok ünlü ziyaretçiye de ev sahipliği yapmışlardır. Bunların arasındaki en ünlü konuk şüphesiz İzmir’in kurtuluşundan sonra Steinbüchel Köşkü’nde kalan Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ege Üniversitesi, Levanten evlerinden 10 tanesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu yapıların en eskisi 19. yüzyılda “Büyük Ev” olarak anılan, günümüzde Ege Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan Levanten evidir. Büyük Ev’in yanı sıra Ege Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan diğer Levanten evleri de Üniversitenin idari, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarında hizmet vermektedirler.

Bilimsel araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı, katılımcı, güvenilir, iletişime açık, çevreci, değerlere saygılı, lider gibi temel değerleri esas alan Ege Üniversitesi, “Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek” sloganıyla 21. yüzyıl Türkiye’sinin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olmayı başarmıştır. Türkiye’de öncü, dünyada önde gelen araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Ege Üniversitesi, öğrenci odaklı, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir bir yerleşkeye sahip, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan ve finansal yapısı güçlü bir dünya üniversitesi olma yolundadır.

Nagehan UÇAN EKE

Kaynakça

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi,

30-18-1.2/140.61.7

30-18-1.2/148.6.4

30-18-1.2/148.6.5

30-18-1.2/148.12.10

30-18-1.2/148.17.2

30-18-1.2/150.46.9

30-18-1.2/151.63.1

30-18-1.2/154.61.15

30-18-1.2/154.80.4

30-18-1.2/156.10.16

30-18-1.2/165.31.9

30-18-1.2/18744.3

30.11.1.0/353.17.14.

Ege Üniversitesi Resmî Web Sayfası, https://ege.edu.tr/tr-0/anasayfa.html

Ege Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyon (2022-2023), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2021.

https://ege.edu.tr/files/ege.edu.tr/icerik/eu_2019_2023_stratejik_plan.pdf

Ege Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu, 2020.

https://kalite.ege.edu.tr/files/kalite/icerik/2020(1).pdf

 

19/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ege-universitesi-20-mayis-1955/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar