Yıl: 2020

28 Ara

Atatürk Döneminde Eğitim – Öğretim

Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin tarihî temelleri Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa etmeye başladığı Tanzimat Devrinde teşkilat yapısını büyük ölçüde tamamlayan Batı tipi eğitim sistemine dayanmaktadır. Şeriye ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Ara

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

(Tarih: 25 Temmuz 1951, Sayı: 5816) Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün, aramızdan ayrılışını takip eden yıllarda, bu büyük devlet adamı ve önderine gerekli vefayı göstermeye çalışmıştır. C.H.P. (Cumhuriyet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Ara

Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Traktöre Binerken Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türkiye, çok önemli ölçüde tarıma bağlı bir ekonomiye sahipti ve nüfusun %80’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. Kendisinin de çiftçi olduğunu hatırlatan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Ara

Atatürk, Gazi Mustafa Kemal (1881-10 Kasım 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK Anafartalar kahramanı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı. Gümrük memuru Ali Rıza ile Zübeyde çiftinin dördüncü çocukları olan Mustafa, 1881’de Selanik’te Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Ara

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cebeci semtinde büyük bir alanı kaplayan görkemli bir yapı içinde varlığını sürdürmekte olan Ankara Hukuk Fakültesi, Hukuk Devrimi’nin en somut simgesidir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Ara

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

1934 yılında kurulan İnkılap Tarihi Enstitüsünün kuruluş gerekçesini, Türk İnkılabını teorik temellere oturtmak çabası içinde olan Kadro dergisinin yazarlarından Şevket Süreyya Aydemir’in “İnkılap Kürsülerinde İnkılap İlmileşmelidir” başlığı altında yazdığı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Ara

Arif Hikmet Koyunoğlu (1889-1982)

Arif Hikmet Malatyalı Koyunoğlu ailesinden olan mimar Arif Hikmet 1889 İstanbul doğumludur. Soyu, Kanuni döneminde aşireti ile Belgrad seferine katılan büyük dedesi Koyunoğlu İbrahim Paşa’ya dayanmaktadır. Babası Gebze Kadısı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Ara

Askerî Polis Teşkilâtı

Askerî Polis Teşkilatı, Millî Mücadele yıllarının karışık ortamında zaruretten doğmuş bir kurumdur. İşgalcilerin propaganda yolu ile halka, orduya nüfuzuna engel olmak gerekiyordu. Teşkilat (Ayn-Pe) bu düşüncelerden hareketle kurulmuştu. Teşkilat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Ara

Ankara Antlaşması (1926)

5 Haziran 1926 tarihinde, Milletler Cemiyeti Konseyi’nin Musul vilayetinin Irak’a bağlanmasına ilişkin kararı doğrultusunda Türkiye ile Irak arasındaki sınırın belirlenmesi amacıyla Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan antlaşmadır. Musul...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Ara

Ankara Devlet Konservatuvarı

Ankara Musikî Mektebi (Ankara Devlet Konservatuvarı) Ankara Musikî Muallim Mektebi’nde Öğrenciler (1935) Musikî Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) Olarak İnşa Edilen, 1936’da Ankara Devlet Konservatuvarı’na Dönüştürülen Bina (Ernst Egli,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]