Yıl: 2021

02 Kas

Babalık Gazetesi

Babalık gazetesi, 1910-1952 yılları arasında Konya’da yayınlanmıştır. Gazete 23 Aralık 1910 tarihinde Bosnalı Nedim Bey’in oğlu Yusuf Mazhar (Babalık) Bey tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. 1886 yılında Isparta/Yalvaç’ta doğan Yusuf Mazhar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Kas

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası, II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan devrede gelişen özgürlük ortamında kurulan fırkalar içinde en önemlisidir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası siyasî bir oluşum olarak ortaya çıkmadan önce kurulan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Kas

İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1871-1957)

Yazar, şair, tarihçi, edebiyat tarihçisi, müzeci, arşivci, biyograf. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, 1871 yılının Kasım ayında İstanbul Beyazıt’ta dünyaya gelmiştir. Babası Osmanlı’nın son sadrazamlarından Yusuf Kâmil Paşa’nın mühürdarlığını da yapan Seyyid...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Kas

Türk İdman Cemiyetleri (Türk Spor Kurumu)

Türk İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ), İstanbul’da faaliyette bulunan spor kulüpleri tarafından futbol ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla kuruldu. İlk olarak 26 Haziran 1920 tarihinde bir araya gelen kulüp yöneticileri,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eki

Selanik Askerî Rüştiyesi

Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı mücadelesinde zaafa uğradığının ilk emareleri kendini savaş meydanlarında gösterince, askeri alanda bir dizi yenileşme fikri gündeme gelmiştir. Dönemin devlet adamları özellikle eğitim yoluyla ordunun içinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Eki

Sami Günzberg (1876-1966)

Bir Aşkenaz Yahudisi olan Sami Günzberg, 1897 yılından itibaren Bahriye Nezareti Merkez Hastanesi’nde ve Yıldız Sarayı’nda diş hekimi olarak görev yaptı. Osmanlı Hanedanının dişçisi olarak tanındı. 1923 yılının Haziran...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Eyl

Kara Kemal (1875-1926)

Asıl ismi Ahmet Kemal’dir. Ten renginden ve gizemli kişiliğinden dolayı Kara Kemal diye tanınmıştır. İttihat ve Terakki içerisinde önemli bir yere sahip olduğu halde olayları geri planda kalarak yönetmeyi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Eyl

Atatürk Dönemi Türkiye-Letonya İlişkileri

Baltık ülkeleri olarak adlandırılan Letonya, Litvanya ve Estonya jeo-stratejik konumları nedeniyle tarihsel süreç içerisinde önemlerini korumuşlar, coğrafî olarak küçük ülkeler olmalarına rağmen bu konumlarının avantajıyla I. Dünya Savaşı’nın sonuna...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Eyl
23 Eyl