Yıl: 2021

06 Oca

Birinci Sanayi Kongresi

1929 Buhranı’nın Türkiye Ekonomisi’nde yol açtığı dönüşümlerin belirtilerini, devletin müdahaleci politikalarında ve üretimdeki aktif rolünde görmek mümkündür. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin 22-30 Nisan 1930 tarihleri arasında “Gayemiz: Türkiye,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (1884-1919)

Mehmet Kemal Bey, 1 Mart 1884 tarihinde babasının memur olarak bulunduğu Beyrut’ta dünyaya geldi. Babası, Sirkeci Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Başkatipliği görevlerinde bulunmuş olan Arif Bey, annesi ise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Burhan Cahid Morkaya (1892-1949)

Burhan Cahid Morkaya 1892 yılında İstanbul-Silivri­kapı’da doğdu. Babası Emvâl ve Dârüleytam Meclisi azasından ve Balâ Tekkesi şeyhlerinden Ömer Fahrettin Efendi, annesi Havva Lütfiye Hanım’dır. İlk öğrenimini Bâlâ Mektebi’nde, orta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bursa Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını izleyen dönemde, Türk devlet ve toplum hayatının yeniden yapılandırılması sürecine girilmiş; her alanda olduğu gibi ekonomik hayatta da hızlı atılımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçte sanayileşme, ülke...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Büyük Nutuk’un Yurt İçi ve Yurt Dışı Basımları

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İkinci Büyük Kongresi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihli oturumlarında Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından bizzat okunan Nutuk, Türkiye’de ismi en çok bilinen bir konuşma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin Büyük Millet Meclisi’nin açılışına dair “Tarihî Bir Vak’a: Büyük Millet Meclisi” başlıklı 23 Nisan 1336 (1920) tarihli-24 nolu nüshası Sivas’ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesinin devamı olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Oca

Ahmet Hamdi Başar (1897-1971)

Ahmet Hamdi Başar 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Hayatı; Türkiye tarihi açısından hem siyasî hem ekonomik çok önemli birçok olaya tanıklık ederek geçti. Farklı okullarda devam eden öğrenciliğinin yanı sıra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]