Yıl: 2021

15 Oca

Cemiyet-i Ahmediye

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile başlayan yeni dönem, bir taraftan ulusal bağımsızlık savaşının başlamasına yol açan gelişmeleri içerirken, diğer taraftan Mütarekenin İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri tarafından farklı algılanmasına dair...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti ve Türkiye)

Birinci Dünya Savaşı dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük çapta yıkım ve acıları yaşattı. Dünyada böyle bir savaş ile tekrar karşılaşmamak için adalet, barış, hukuk ve eşitlik temelli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyetler Kanunu (1938)

İnsanların herhangi bir amaç etrafında bir araya gelerek cemiyetler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları vb. yapılarla tüzel kişilik halini almalarının tarihi çok eski değildir. İhtilal sonrası Fransa’da çeşitli cemiyetlerin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cevat Açıkalın (1901-1970)

Cevat Açıkalın 1901 yılında İstanbul’un Boğaz kıyısındaki Bebek semtinde doğmuştur. İki çocuklu bir ailenin büyük evladıdır. Babası Sultan İkinci Abdülhamit’in son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey’dir. Ali Cevat Bey’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cevat Çobanlı (Orgeneral) (1870-1938)

  Orgeneral Cevat Çobanlı (Kaynak; TBMM Albümü,Cilt I, S.92,  TBMM Yayınları, Ankara, 2009) Cevat Paşa (Çobanlı), 14 Eylül 1870’de İstanbul’da Sultanahmet’te doğmuştur. Cevat Paşa, Arapgir’de Çobanoğulları olarak bilinen ailedendir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cevat Dursunoğlu (1892-1970)

Cevat Dursunoğlu Eğitimci, siyaset adamı ve yazar. 11 Temmuz 1892’de Erzurum’da, dünyaya geldi. “Dursunbeyoğlu” ailesindendir. İlkokulu Erzurum’da Ayaz Paşa ve Numune-i Terakki İbtidâî Mektepleri’nde (1896-1902) tamamladı. Orta öğrenimine Erzurum...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cumhuriyet Dönemi Jandarma Teşkilatı

Jandarma, kaynaklarda çeşitli şekillerde tarif edilmekle beraber hemen, hemen aynı anlamda kullanılmıştır. Fransızca “Gendarmerie” kelimesinin Türkçeye geçmiş hâli “jandarma”dır. Fransız kaynaklarında jandarma “Gens” ve “D’ar­mes” kelimelerinin birleştirilmesi ile meydana...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Oca

1927 Sanayi Sayımı

Cumhuriyetin kuruluş döneminde kamu yönetimine, ekonomiye, toplumsal yaşama ilişkin bilginin, bir merkezde toplanması zorunluluğu kendini hissettirmiştir. Bu zorunluluk doğrultusunda, 1926 yılında Başbakanlığa bağlı bir İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur.  Teşkilatın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Oca

3008 Sayılı İş Kanunu

İş hukuku esas olarak iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçilerle onları çalıştıran işverenlerin ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olup, ülkemizde bu alana özgü detaylı ve kapsamlı ilk adım 1936 tarihli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Oca

Cafer Tayyar Eğilmez (1878-1958)

Millî Mücadele’de  “Trakya Milli Kumandanı” olarak görev yapan Cafer Tayyar Paşa, 1878’de Kosova Vilayeti’ne bağlı Priştine Sancağı’nda doğdu. Anadolu kökenli “Çolakoğulları” lakabıyla tanınan bir aileden gelmektedir. Babası Emin Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]