Yıl: 2021

04 Şub

Erzurum Kongresi

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile birlikte tüm ülkede olduğu gibi Erzurum ve çevresinde de millî hareketler oluşmaya başlamıştı. İşgale uğramayan Türk toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmekteydi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Etibank

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’daki mevcut madenlerin işletilmesi için çeşitli yasal düzenlemelere başvurmuştur. 1861 yılından başlayarak, 1868, 1887 ve 1906 yıllarında maden nizamnameleri çıkarılmış, bu şekilde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Etnografya Müzesi Binası

Etnografya Müzesi Binası, Ankara’da “Namazgâh” adıyla anılan tepe üzerinde inşa edilmiştir. Kuzeydoğusunda Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Türk Ocağı) binası; kuzeybatı ve güneybatı yönünde, Atatürk Bulvarı üzerinde Radyoevi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Ezanın Türkçeleştirilmesi

II. Meşrûtiyet’i takip eden yıllarda ortaya çıkan; Türkçülük cereyanı ve dilde sadeleşme akımının bir konusu olarak, ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi hususu da gündeme getirilmişti. Bu kapsamda örneğin Ziya Gökalp; 1908’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Oca

Halkevleri

Halkevleri, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte modern, laik, inkılapçı bir ulus devlet oluşturma çabaları kapsamında Atatürk’ün Halkçılık ilkesi doğrultusunda bir yaygın eğitim kurumu olarak kurulmuştur. Cumhuriyet öncesinde benzer beklentilerle kurulan Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Celâl Nuri İleri (1882-1938)

Celâl Nuri ve kardeşlerinin çocukluk dönemleri Suphi Nuri-Celâl Nuri-Sedat Nuri Celâl Nuri’nin yeğeni olan Rasih Nuri İleri’nin özel arşivinden alınmıştır. Türk yenileşme tarihinde Batıcı fikir akımının önemli temsilcilerinden biri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Celalettin Arif Bey (1875 -1930)

Celalettin Arif Bey Celalettin Arif Bey 1875’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Başkâtipliğini yapmış olan Mehmet Arif Bey’dir. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’ni, Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1895’te Fransa’ya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyet-i Ahmediye

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile başlayan yeni dönem, bir taraftan ulusal bağımsızlık savaşının başlamasına yol açan gelişmeleri içerirken, diğer taraftan Mütarekenin İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri tarafından farklı algılanmasına dair...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti ve Türkiye)

Birinci Dünya Savaşı dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük çapta yıkım ve acıları yaşattı. Dünyada böyle bir savaş ile tekrar karşılaşmamak için adalet, barış, hukuk ve eşitlik temelli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyetler Kanunu (1938)

İnsanların herhangi bir amaç etrafında bir araya gelerek cemiyetler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları vb. yapılarla tüzel kişilik halini almalarının tarihi çok eski değildir. İhtilal sonrası Fransa’da çeşitli cemiyetlerin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]