Yıl: 2021

06 Oca

Bandırma Vapuru

1878 yılında Trocadero ismiyle İskoçya’da inşa edilen ve 1910 yılında Bandırma ismini alan, Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs tarihinde başlayan Anadolu yolculuğunda kendisi ve karargâhını taşıması nedeniyle tarihe mal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü

Kültür, toplumların uzun süreli ortak yaşamından doğan maddi ve manevi değerlerinin birikimi ve insanlar arası ilişkilerin bütünüdür. Kültürel gelişme ise, bu birikimlerin sözlü ve yazılı olarak nesilden nesile aktarılması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Başkomutanlık Kanunu (5 Ağustos 1921)

Osmanlı İmparatorluğu büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrıldı. 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nden sonra ülke dört bir yandan işgale uğradı. Türk ulusu yorgun, bitkin, fakir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Batı Trakya Sorunu

Osmanlı Devleti 1912-13 Balkan Savaşı’nda yenilmiş, Edirne Kalesi de, 161 günlük kahramanca bir savunmadan sonra 26 Mart 1913 günü Bulgarların eline geçmişti. 30 Mayıs 1913’te imzalanan Londra Barış Antlaşması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Behiç Erkin (1876- 1961)

Behiç Erkin Behiç Erkin üniformasıyla Ulusal demir yollarımızın kurucusu, değerli devlet adamı ve Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından Behiç Erkin Bey 5 Nisan 1876’da İstanbul’da doğdu. Babası Cemil Bey, büyük...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bekir Sami Kunduh (1867-1933)

Bekir Sami Kunduh Yeni Türkiye Devleti’nin ilk dışişleri bakanı. 1867 yılında Kuzey Kafkasya’da Osetya’da doğdu. O yıllarda Türkiye’ye göç ederek Osmanlı Devleti’nin hizmetine giren Kunduh Musa Paşa’nın oğludur. Galatasaray...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Belediyeler Bankası

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli hedeflerinden biri, kurguladığı yeni yaşam tarzını kalıcı kılmak için bu hayat tarzına uygun modern kentler yaratmak olmuştur. Bu doğrultuda ilk olarak Ankara kenti özelinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bilecik Görüşmesi

Batı Anadolu’da Yunan orduları hedeflerine ulaşamamış, Türk Ordusunu mağlup edememişti. Güney cephesinde başarılar kazanılarak Fransız kuvvetleri püskürtülmüştü. Sevr Antlaşması’nın uygulanabilirliği bu nedenle İtilaf Devletleri’nce sağlanamamıştı. Bundan dolayı İtilaf Devletleri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Birinci Sanayi Kongresi

1929 Buhranı’nın Türkiye Ekonomisi’nde yol açtığı dönüşümlerin belirtilerini, devletin müdahaleci politikalarında ve üretimdeki aktif rolünde görmek mümkündür. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin 22-30 Nisan 1930 tarihleri arasında “Gayemiz: Türkiye,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (1884-1919)

Mehmet Kemal Bey, 1 Mart 1884 tarihinde babasının memur olarak bulunduğu Beyrut’ta dünyaya geldi. Babası, Sirkeci Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Başkatipliği görevlerinde bulunmuş olan Arif Bey, annesi ise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]