Yıl: 2021

04 Şub

Düzenli Ordunun Kurulması

Mondros Mütarekesi’nin uygulanışıyla birlikte başlayan işgaller karşısında Türk milleti silahlı gruplar oluşturarak örgütlenmeye başlamıştır. Genel olarak Kuva-yı Milliye denilen silahlı direniş örgütleri düzenli ordu biçiminde olmayıp; tümen, alay, tabur...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Emanullah Han

Emanullah Han (Bağman/Paghman 1892-Zürich 25 Nisan 1960): Doğumu ile ilgili bilgilerde farklı tarihler bulunan Emanullah Han (1 Haziran 1891, 1 Haziran 1892, 2 Haziran 1892), Bağman/ Paghman/Kabil’de dünyaya geldi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Emniyet Teşkilâtı (Cumhuriyet Dönemi)

Polis, Yunanca ve Latince kökenden gelme bir kelimedir. Polis terimi, Eski Yunan’da sitelerin bütün kamu hizmetleri karşılığında kullanılmıştır. Daha sonra kamu düzeninin sağlanması anlamında kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise kentlerde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Enver Behnan Şapolyo

Enver Behnan Şapolyo; Teşkilat-ı Avalim, Tarih-i Hürriyet, Hikmet-i Hukukun Tarihi, Miyar-ı Hukuk, Tarih-i Tekvin, Beyan, Esas İlim ve Hayat, Esrarı Abuhava, İlmi Ruh ve Cebri Ala gibi eserlerin sahibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Enver Ziya Karal (1906-1982)

Enver Ziya Karal, Balkanların en acı günlerini yaşamaya başladığı 1906 senesinde Kosova’nın Osmaniye (Peçova) ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihinde ay ve gün olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beşiktaş/İstanbul nüfusuna...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Erich (Georg Anton Sebastian) Von Falkenhayn (1861-1922)

Doğumu: 11.09.1861, Burg Belchau; Ölümü: 08.04.1922, SchloP Lindstedt/Potsdam. 1880 yılında askerî okuldan mezun olmuş, daha sonra Harp Akademisine devam etmiş, üç yıl topografya eğitimi aldıktan sonra 1893 yılında Genel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Erkân-ı Harbiye Mektebi

15’inci yüzyıldan sonra dünyada meydana gelen gelişmeler ve özellikle aydınlanma çağı ile birlikte Avrupa’da başlayan yenilik hareketleri, devletlerin kurdukları ordulara da yansımış ve sömürgecilik yarışında üstünlüğü ele almak için...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Ernst Eduard Hirsch

Ernst Eduard Hirsch (1902 – 1985) Hukukçu, bilim adamı. 20 Ocak 1902’de Almanya’nın Hessen eyaletinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Türkiye’de uzun yıllar ders vermiş ve Türk hukuk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Erzurum Kongresi

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile birlikte tüm ülkede olduğu gibi Erzurum ve çevresinde de millî hareketler oluşmaya başlamıştı. İşgale uğramayan Türk toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmekteydi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Etibank

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’daki mevcut madenlerin işletilmesi için çeşitli yasal düzenlemelere başvurmuştur. 1861 yılından başlayarak, 1868, 1887 ve 1906 yıllarında maden nizamnameleri çıkarılmış, bu şekilde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]