Enver Behnan Şapolyo

04 Şub

Enver Behnan Şapolyo

Enver Behnan Şapolyo

Enver Behnan Şapolyo (1900-1972): Yazar, gazeteci, eğitimci. Maarif Nezareti Meclis-i Kebir üyelerinden Fevzi Bey ile Şazimet Hanım’ın oğlu olan Şapolyo, İstanbul Koca Mustafa Paşa’da dünyaya geldi. İstanbul Sultanisini ve İstanbul Muallim Mektebini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu (1933). Millî Mücadeleye destek vermek amacıyla Ankara’ya gitti. Daha sonra tarih öğretmeni olarak sırasıyla Ankara Sultanisi, Konya Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Kuleli Askerî Lisesi, Maltepe Askerî Lisesi, Maarif Koleji, Türk Kuşu, Ankara Gazi Lisesi, Harp Okulu, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunda görev yaptı. Yeni Gün, Hâkimiyet-i Milliye, Öğüt, Tanin, Cumhuriyet, Vakit, Son Telgraf, Yeni Türkiye, İnkılâp, Gece Postası, Yeni Sabah, Zafer, Babalık ve Akşam gazetelerinde Millî Mücadeleyî Türk milletine anlatan ve savunan yazılar yazdı. Atatürk ve İsmet İnönü’nün gezilerinde gazeteci olarak görev yaptı. Gülbahar Sultan adlı eseri Sırpça ve Hırvatça’ya çevrilmiştir. Eserleri: Roman: Ayşim, Tarihi Sinema Romanı, Lâle Devrinde Şair Nedim’in Aşkı, Fatih İstanbul Kapılarında Hikâye: Alas, Küçük Tarihî Hikâyeler, Millî Mücadele Hatıraları, İnkılâp Ötkünç­leri, Attila Çocuk Kitapları: Atatürk (1943), Egemenlik Ulusundur (1944), Yayla Gülü (1944), 19 Mayıs 1919 (1944), Türk Halk Masallarından Peri ve Dev Masalları (1946), Gülbahar Sultan (1950), Sünnet Düğünü (1951), Şehzade Kara Bulut (1952), Gelincik Abla (1953), Nar Tanesi (1953), Ergenekon (1954), Küçük Mustafa Kemal: Atatürk’ün Çocukluk Hayatı (1954), Türk Akıncıları (1954), Estergon Kalesi (1955), Ali Baba ve Kırk Haramiler (1955), Türk Efsaneleri (1955), Atatürk’ün Ölümü, 10 Kasım 1938 (1957), Türk Masalları (1958), Oğuz Han (1959), Atamız (1963), Melik Şah (1964), Tuğrul (1964), Selçuk Han (1964), Kılıçarslan (1965), Dede Korkut Masalları (1966), Kılıçarslan Geliyor (1971) Diğer Eserleri: Filozof Gökalp (1933), Tarih Bakaloryası: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi (1934), Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Ankara’da Nasıl Kutlandı? 1923-1933 (1934), Türk Soyadı: 396 Türk Adı (1935), Müzeler Tarihi (1936), Ziya Gökalp: İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (1943), İnönü (1943), Yıldırım ve Prenses Olivera (1944), Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi (1944), Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi (1945), Osmanlı-İnkılâp ve Avrupa Tarihi Özü (1946), Karagöz’ün Tarihi (1946), Karagöz Tekniği (1947), Türk İnkılâbı Tarihi Notları, Hazreti Ali (1950), Atatürk’ün Hayatı (1954), Anadolu Fatihi Alparslan (1954), Dünya Efsaneleri (1954), Kuvâ-yı Milliye Tarihi: Gerilla (1957), Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası (1959), Ahlâk Tarihi (1960), Türk Büyükleri (1960), İlkçağ Tarihi (1961), Osmanlı Sultanları Tarihi (1961), Türk Menkıbeleri (1964), İstiklâl Savaşı Edebiyat Tarihi: Nesirler ve Şiirler (Millî Mücadelenin Edebî Vesikaları) (1961), Kırşehir Büyükleri (1967), Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadelenin İç Âlemi (1968), Peygamberler Tarihi (1968), Mustafa Kemal ve Birinci Büyük Millet Meclisi Tarihçesi (1969), Atatürk ve Seymen Alayı (1971), Türk Gazeteciliği Tarihi: Her Yönü İle Basın (1971), Türkiye Turizm Rehberi ve Anıtlar Tarihi (1971).

Halide Gamze İNCE YAKAR

KAYNAKÇA

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İstanbul 1986.

ŞAPOLYO, Enver Behnan, Atatürk ve Seymen Alayı, Ankara 1971.

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2. Cilt, Yapı İstanbul 2003.


28/01/2022 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/enver-behnan-sapolyo/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar