Yıl: 2021

23 Eyl

Gökçen Hüseyin Efe (1888[?] – 1919)

Kuvâ-yı Milliye’ye katılan meşhur zeybeklerden birisi olan Gökçen Hüseyin Efe, Ödemiş’te doğmuştur. Ödemiş’te doğduğu köy hakkında farklı görüşler vardır. Yaygın kabul Türkönü Köyü (eski adıyla Ayasuret) olmakla beraber Sabahattin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Bekir Sami Günsav (1879-1934)

Bekir Sami Bey, Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya göç edip Manyas’a bağlı Haydar köyüne yerleşen Çerkeslerin Ubıh boyuna mensup Zarakho ailesinden Gubzeç Hasan Bey’in oğlu olarak 1879 yılında doğmuştur. Bursa Askeri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Eyl

Atatürk Dönemi Olimpiyat Oyunları

Modern dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunlarının geçmişi antik Yunan medeniyetine kadar uzanmaktadır. İlk olimpiyatlar, eski Yunan’da Tanrı Zeus adına yapılan şenliklerdi. Modern anlamda bir olimpiyat oyunlarının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Eyl

Musul Meselesi

Mustafa Kemal Paşa 28 Aralık 1919 tarihinde Ziraat Mektebi’nde gerçekleştirilen ilk toplantıdan itibaren verdiği demeçlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda, Musul Vilayeti’nin anavatandan ayrılmaz bir Türk yurdu olduğunu pek çok kez...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Eyl

Avram Galanti [Abraham Galante] (Bodrumlu) (1873-1961)

Avram Galanti, 4 Ocak 1873 tarihinde Sefarad bir ailenin üyesi olarak Bodrum’da dünyaya geldi. Kayıtlara göre on dört kardeşten biri olan Avram Galanti’nin babası Moşe Galanti annesi ise Rodos’tan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Eyl

Millî Gaye Mecmuası

1 Aralık 1922 ve 1 Nisan 1923 tarihleri arasında Bolu’da Bolu Sultanisi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Süleyman Avni’nin müdürlüğünde hazırlanan süreli yayındır. Mudanya Mütarekesi ile Lozan Barış Antlaşması arasındaki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Eyl

Mûsiki Muallim Mektebi (1924-1934)

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Türkiye eğitim tarihi için önemli diye ifade edilebilecek olan adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu adımlardan biri de müzik öğretmeni yetiştiren bir kurum açmak olmuştur. 1924’te Ankara’da Mûsiki...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Eyl

Behçet Kemal Çağlar (1908-1969)

Atatürk döneminin ona samimi sürekli bağlılığı ile tanınan şair ve hatibidir. İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği, 23 Temmuz 1908’de Erzincan ilinin merkezine bağlı ve Munzur Dağlarının eteklerinde bulunan Tepecek Köyü’nde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Eyl

Ahmet Besim Atalay (1882–1965)

Önceleri adı Ahmet Besim adını kullanmış ancak 1917 yılında ismine “Atalay” kelimesini eklemiştir.1934 yılında Soyadı Kanunu‘nun ardından ise bu kelimeyi soyadı olarak kullanmıştır. Ahmet Besim Atalay 1882-1883’de Uşak’ta doğmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Eyl

Millî Mücadele’de Merkez Ordusu

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalmıştır. Mütareke şartları İtilâf devletlerinin gerçek niyetlerini açıkça ortaya koymuş ve Türk topraklarını parçalama projesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]