Ay: Temmuz 2021

27 Tem

Ahmet Muzaffer Kılıç (1897-1959)

Asker, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk‘ün yaveri olan Ahmet Muzaffer Kılıç, 1897 yılında İstanbul’da Bakırköy’de doğmuştur. Aslen Giresun’un Bulancak ilçe nüfusuna kayıtlı olan Topkapı Sarayı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Tem

Abidin Dâver (1886-1954)

Gazeteci, yazar. Abidin Dâver 1886 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Şehremaneti mümeyyizlerinden Ali Vahyi Efendi’dir. Annesi Fatma Revan Hanım, Prenses Zeynep Kamil’in manevi evladıdır ve iyi bir tahsil görmüştür. Abidin,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Tem

Mihri İffet Pektaş (1895-1979)

TBMM Albümü, C.1, TBMM Yayınları, Ankara 2010. Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Mihri (İffet) Pektaş 1895 yılında Bursa’da doğmuştur. Babası Bursa eski vali muavinlerinden Yusuf Bahaddin Bey annesi İclal Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
13 Tem

Semiha Cenap Berksoy (1910-2004)

Kaynak: http://www.istanbulkadinmuzesi.org/semiha-berksoy (Erişim Tarihi 12.07.2021). Semiha Cenap Berksoy, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın opera sanatçısıdır. Berksoy, 1910 yılında İstanbul Çengelköy’de doğdu. Babası Merkez Bankası memurlarından Ziya Cenap Bey, annesi Fatma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Tem

Halil İbrahim Çolak (1880-1944)

Halil İbrahim Çolak Türk Asker. İstiklal Harbi’nde Kuva-yı Seyyare Müfrezesi ve 3. Süvari Fırkası Kumandanı. TBMM 2., 3., 4., ve 5. Dönemlerinde Milletvekili. İşadamı. 1880 yılında Bursa’nın Şeker Hoca...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Tem

Ali Hikmet Ayerdem (1876-1939)

Ali Hikmet Ayerdem Türk General. İstiklal Harbinde Millî Müdafaa Vekâleti Müsteşarı ve 2. Kolordu Komutanı. TBMM 2. Dönem Bursa, 5. Dönem Gaziantep Milletvekili. 1876 yılında Yenişehir’de (Yenişehr-i Fener-Larissa) doğdu....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Tem

Nezihe Muhiddin (1889-1958)

Kapak görseli kaynağı: Süs, 23 Haziran 1339 (1923), Sayı: 2, s.3. Nezihe Muhiddin, 1889 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi ilk serasker Ağa Hüseyin Paşa’nın torunu ve Ali Şevket Paşa’nın kızı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Tem

Cemil Topuzlu Paşa (1866-1958)

Cemil Paşa 18 Mart 1866 tarihinde Üsküdar’ın Salacak mahallesinde dünyaya geldi. Babası İskeçeli Topuzlu oğullarından Yusuf Ziya Paşa’dır. Genç yaşta memuriyet hayatına atılmış, Kartal, Beykoz, Antalya kaymakamlıklarında ve bilâhare...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Tem

Ali Çetinkaya (1878-1949)

  Ali Çetinkaya 1878 yılında Afyonkarahisar’da doğmuştur. Babası demirci ustası Ahmet Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. Ailesi, tanınmış ailelerinden Şerifoğullarındandır. Babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Arkadaşları arasında ‘Vezir Ali’ olarak temayüz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Tem

Atatürk Dönemi Tarih Yazıcılığı

Atatürk dönemi tarih yazıcılığını hakkıyla anlayabilmek için İmparatorluktan Cumhuriyet’e devreden tarihçilik mirasına genel hatlarıyla da olsa temas etmek gereklidir. Tanzimat’tan sonra hayatın hemen her alanında olduğu gibi tarih yazıcılığında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]