Ay: Haziran 2021

22 Haz

Ahmet Tevfik Paşa (Okday) (1845-1936)

Son Osmanlı Sadrazamı olan Ahmet Tevfik Paşa, Ferik İsmail Hakkı Paşa’nın oğlu olup, aslen Kırımlıdır. 10 Şubat 1845 (2 Safer 1261) tarihinde Üsküdar’da doğdu. Topkapı Sıbyan Mektebi’nde ve Vidin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Haz

Atatürk Döneminde Türkiye-Avusturya İlişkileri

Osmanlı ve Avusturya- Macaristan İmparatorlukları, müttefik olarak katıldıkları Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)’ndan yenik ayrıldılar. Çok uluslu yapıya sahip Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda, savaşın sonlarına doğru bağımsızlık hareketleri arttı ve buna ekonomik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Haz

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurt Gezileri (1923-1938)

Her geri kalmış toplumun devrim önderleri kendi toplumlarının yapısını, özelliklerini ve nasıl bir çağdaşlaşma modeli geliştirmek gerektiğini iyi bilmek zorundadır. Birinci Dünya Savaşı ve Türk İstiklal Harbi ile Osmanlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Haz

Cumhuriyet Halk Fırkası (1923-1938)

Partinin Kuruluşu Dâhiliye Vekaletine Halk Fırkası’nın Kuruluşu İçin 23 Teşrinievvel 1339 Tarihinde Verilen Dilekçe Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kongresi, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi; Parti Tüzüğünün...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Haz

Ahmet Naşit Mengü (1903-1964)

Atatürk’ün yaverliği hizmetinde bulunan Ahmet Naşit Bey, 1903 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Babası Tütüncüzade Akif Bey’dir. Sivas Kongresi öncesi Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal Paşa’nın mahiyetine katılmıştır. 1 Temmuz 1920’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Haz

Cevdet Tolgay (1902-1993)

Cevdet Tolgay 1317 (1902) yılında Kadıköy/İstanbul’da doğmuştur. Babası Salim Bey ve annesi Naciye Hanım’dır. Eğitimine İttihat Terakki mektebinde başlamış daha sonra bir buçuk yıllık Samatya Alman Mektebindeki tahsiline müteakip...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Haz

Şeyh Ahmed Eş-Şerif Es-Senûsî (1873-1933)

Yakın dönem kaynaklarında “Şeyh Senûsi”, “Şeyh Ahmed Senûsî” gibi farklı adlarla anılan Şeyh Ahmed, 1873 yılında Cağbub’da dünyaya geldi. Senûsî tarikatının kurucusu ve “büyük senûsî” olarak da bilinen Muhammed...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Haz

Ahmet Cevdet Oran (1862-1935)

Görsel 1: Ahmet Cevdet Bey Ahmet Cevdet (Oran), 1862’de İstanbul’un Aksaray semtinde doğmuştur. Doğum tarihinin 1861 olduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Babası İstanbul’un tanınmış tüccarlarından Hacı Ahmet Efendi’dir. Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Haz

Mustafa Yesârî Âsım Arsoy (1896-1992)

Bestekâr, hânende Kapak görseli kaynağı: Türk Musikisi Bestekârlar Külliyatı Sayı: 18, Yesarî Asım Arsoy Külliyatı Sayı 1. Asıl adı Mustafa Âsım’dır. 1896’da Güney Makedonya’da Drama şehrinin (Bugünkü Yunanistan’da) Namazgâh...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Haz

Trakya Paşaeli Gazetesi

Trakya Paşaeli gazetesi, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak 2 Aralık 1918 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin sahibi ve yazı işleri müdürü Mehmed Şeref (Aykut) Bey’dir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]