Ay: Mart 2021

03 Mar

Onuncu Yıl Nutku

Gazi Mustafa Kemal tarafından Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü nedeniyle Ankara’da Hipodrom’da 29 Ekim 1933’te Türk milletine hitaben yapılan konuşma Milletlerin ve devletlerin hayatlarında yıl dönümleri önemli yer tutar. Beş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

San Remo Konferansı

Osmanlı Devleti 1914’te girdiği I. Dünya Savaşı’ndan çok ağır şartları içeren 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkesi’ni imzalayarak çıktı. Osmanlı Devleti’ne fiilen son veren bu mütarekenin ardından İngiliz, Fransız,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Osmanlı Devleti’nde vakıflar, Tanzimat devrine kadar, kendilerine vakıf hukukunun verdiği geniş yetkilere dayalı olarak, kurucuların vakfiyelere yazdırdığı hükümlerle, mütevelli ve nazırlar tarafından yarı özerk bir statü ile idare edilmişlerdi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Vatandaş İçin Medenî Bilgiler

1929 yılında broşür ve el kitapçığı şeklinde “Türk Çocuklarına Yurt Bilgisi Notları” adıyla basılan ve 1930 yılında Seçim, Vergi, Askerlik, Şirketler ve Bankalar konularında ayrı birer kitapçık şeklinde yayımlanan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Vecihi Hürkuş (1895- 1969)

Vecihi Hürkuş Rumî 1311 (Miladi 1895-1896) yılında İstanbul’da (Dersaadet) doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915 yılının sonunda Irak Cephesi’nde yeni kurulmakta olan 6’ncı Ordu’ya hava desteği sağlayacak 2’nci Tayyare Bölüğü’nün...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Eleftherios Kyriakos Venizelos (1864-1936)

Yunanistan’ın en önemli siyasi yüzlerinden biri sayılan ve adını Büyük Yunanistan (Megali İdea) düşüyle ilişkilendiren Eleftherios Kyriakos Venizelos, 23 Ağustos 1864 tarihinde o zaman Osmanlı hakimiyeti altında bulunan Girit...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Wilson İlkeleri

20. yüzyılın başları dünya tarihi için daha önce hiç olmadığı kadar büyük çaplı bir savaşa, can kayıplarına ve mali külfete sebep olmuştu. Savaş milyonlarca askerin hayatını kaybetmesinin yanı sıra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)

27 Mart 1889 Kahire- 13 Aralık 1974 Ankara. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 17. yüzyıl sonlarından itibaren Aydın ve Manisa bölgesinde yaşayan Karaosmanoğulları sülalesine mensuptur. Mısır Valisi İbrahim Paşa’nın konağına yerleşen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Yahya Kemal, 2 Aralık 1884’te günümüzde Makedonya sınırları içinde kalan Üsküp’te doğmuştur. Asıl ismi Ahmet Agah’tır. Annesi Nakiye Hanım, babası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yakup Şevki (Subaşı) Paşa (1875-1939)

Yakup Şevki (Subaşı) Paşa Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Harbinde önemli görevler üstlenip, Harp Akademisi’nde hocalık yaparak, aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu kıymetli şahsiyetlerin eğitiminde etkili...

[ Devamını okumak için tıklayın ]