Ay: Mart 2021

12 Mar

Emlâk ve Eytam Bankası

Türk bankacılık sistemi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde üç farklı aşama geçirmiştir: Borçlanma bankacılığı, yabancı sermayeyi destekleyen bankacılık, milli bankaların kurulması. Osmanlı Devleti’nin özellikle XIX’uncu yüzyılın ortasından itibaren ihtiyaç...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Mar

Moskova Antlaşması

16 Mart 1921 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Anadolu’daki faaliyetlerine başladıkları günlerden itibaren üzerinde önemle durdukları konulardan biri, TBMM ile Sovyetler Birliği arasında karşılıklı menfaatlere dayalı ilişki kurarak, Batılı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Mar

Galatasaray Lisesi

Tarihsel Arka Plan Galatasaray Lisesi Beyoğlu’nun tam ortasında ve en güzel yerinde kurulmuş bir müessesedir. Lisenin bulunduğu bina 1481 yılından beri Galata Sarayı olarak bilinmektedir. Söz konusu alan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Mar

Peyami Safa (1899-1961)

Peyami Safa, eserlerinin sayıca çokluğu, konuca zenginliği, düşünce yapısı ve üslubu ile Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerindendir. Biyografi, deneme, eleştiri, fıkra, hikâye ve roman gibi birçok türde;...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Mar

Damat Ferit Paşa (1853-1923)

Osmanlı Sadrazamı Asıl adı Mehmet Ferit olup Şura-yı Devlet azasından Seyyid Hasan İzzet Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Mensup olduğu aile esas itibariyle ‘İsluven’ ve Karadağ’ın ‘Poşasi’ (Boşası) köyündendir. Damat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Mar

Nutuk’un Dil ve Üslup Özellikleri

Cumhuriyet tarihinin önemli kaynaklarından olan Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı ve 15‑20 Ekim 1927 tarihlerinde, Halk Fırkasının ikinci kurultayında günde ortalama 6 saat olmak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Mar

Osman Zeki Üngör (1880-1958 )

1880 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşı’nın bestecisi olarak ün kazandı. Bu haklı ününün yanı sıra Türkiye’nin müzik tarihinde orkestra şefliği, konser keman sanatçılığı ve senfonik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Mar

Kâzım Nami Duru (1877-1967)

Atatürk’ün ülkenin gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartılmasında büyük önem verdiği Millî Eğitim sisteminin, bugünkü hâlini alabilmesinin temellerini atan önemli isimlerden biri Kâzım Nami Duru’dur. Kendisi yaptığı çalışmalarla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Mar

Birinci Basın Kurultayı (25-27 Mayıs 1935)

Birinci Basın Kurultayı, Cumhuriyet döneminde basın ve siyaset ilişkisinin resmi başlangıcını temsil etmektedir. Bu nedenle, Basın Kurultayı’nın düzenlenmesinde rol oynayan faktörler, basın-siyaset ilişkisinin bu dönemdeki tarihsel gelişim seyri içinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Mar

İctihad (İdjtihad) Dergisi

İctihad dergisi, Serhafiye Ahmed Celâleddin Paşa’nın maddi destekleri ile Dr. Abdullah Cevdet tarafından 1904 yılı Eylül ayında kuruldu. Rıza Tevfik, Kılıçzâde Hakkı ve Celâl Nuri gibi Batıcı ve biyolojik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]