Ay: Mart 2021

15 Mar

Çalışma Bakanlığı

Toplumsal düzenin kurulmasına temel teşkil eden düşünceler, devletin “sosyal devlet” niteliği kazanmasıyla güç bulmaktadır. Bu noktada emek ve sermayenin toplumun genel menfaatlerine hizmet edecek kurum ve kuruluşlar tarafından bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Dâhiliye Vekâleti

Dâhiliye Vekâleti, bugünkü adıyla İçişleri Bakanlığı, Milli Mücadelede iç güvenlik ve asayişin sağlanmasında birincil bir rol üstlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri bu durumu ispatlar niteliktedir: “Dış siyasetin en...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Ethem Nejat (1887-1921)

Gazeteci, yazar, eğitimci, siyaset adamı Yeni Fikir, Sayı 21, Mayıs 1914 Ethem Nejat Bey’in hangi tarihte dünyaya geldiği tam olarak bilinmemekte olup bu konuda farklı görüşler ileri sürülmektedir. İstanbul...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

İsmail Fâzıl Paşa (1856-1921)

Ailesi ve Tahsil Hayatı Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine ve modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı sürece, tanıklık etmiş olan İsmail Fâzıl Paşa, köklü bir Osmanlı ailesine mensup olup, 1853...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Nuri (Nurettin) Ulusu (1905-1979)

“Atatürk’ün Kütüphanecisi” Nuri (Nurettin) Ulusu, 1905 yılında, Kayserili Muharrem Efendi’nin torunu, Hacı Tevfik’in oğlu olarak İstanbul’da, Zeyrek’te doğdu. Fatih Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. Ulusu’nun babası Hacı Tevfik Bey, Bandırma Vapuru’nda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Sevres (Sevr) Antlaşması (10 Ağustos 1920)

I.Dünya Savaşı’nın sonunda savaşın mağlupları olan Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan ile çeşitli antlaşmalar imzalayan müttefikler Osmanlı Devleti ile de 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalamışlar ve I.Dünya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Talat Paşa (1874-1921)

Asıl adı Mehmed Talât’tır. 1 Eylül 1874’te Edirne’de doğdu. Talât Bey’in babası, Ahmet Vasıf Efendi, annesi, Hürmüz Hanımdır. Talât Bey üç yaşında iken ailesi Doksanüç Harbi’nin şiddetli günlerinde İstanbul’a...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Mar

Emlâk ve Eytam Bankası

Türk bankacılık sistemi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde üç farklı aşama geçirmiştir: Borçlanma bankacılığı, yabancı sermayeyi destekleyen bankacılık, milli bankaların kurulması. Osmanlı Devleti’nin özellikle XIX’uncu yüzyılın ortasından itibaren ihtiyaç...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Mar

Moskova Antlaşması

16 Mart 1921 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Anadolu’daki faaliyetlerine başladıkları günlerden itibaren üzerinde önemle durdukları konulardan biri, TBMM ile Sovyetler Birliği arasında karşılıklı menfaatlere dayalı ilişki kurarak, Batılı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Mar

Galatasaray Lisesi

Tarihsel Arka Plan Galatasaray Lisesi Beyoğlu’nun tam ortasında ve en güzel yerinde kurulmuş bir müessesedir. Lisenin bulunduğu bina 1481 yılından beri Galata Sarayı olarak bilinmektedir. Söz konusu alan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]