Ay: Mart 2021

02 Mar

Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976)

Şevket Süreyya Aydemir Yaşamı: Şevket Süreyya Aydemir, 1897’de Edirne’de doğdu. Mahalle mektebinin ardından iki ağabeyi gibi askeri rüştiyeye başladı. Askeri rüştiyeyi bitirmesinin ardından Kuleli Askeri İdadisi’ne gönderilse de babasının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Şeyh Sait Ayaklanması

Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat / 15 Nisan 1925) Doğu Anadolu’da merkezî yönetime karşı gerçekleştirilen isyan hareketi. Kurtuluş Savaşı kazanılmış, işgal güçleri ülkeden çıkarılmış, yeni devletin kuruluşunu uluslararası düzeyde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Şükrü Kaya (1883-1959)

Devlet ve siyaset adamı Şükrü Kaya, 1883 yılında İstanköy’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanköy İlkokulu, Midilli İdadîsi ve Galatasaray Sultanîsi’nde yaptı. Galatasaray Sultanîsi’nde okurken aynı zamanda Hukuk Mektebi’ne devam...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Şükrü Saracoğlu (1887-1953)

1887’de İzmir ili Ödemiş ilçesi Üçeylül Mahallesi’nde doğdu. Babası Saraç Mehmet Tevfik Usta, annesi Şerife Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Ödemiş’te yaptı. 1906’da İzmir İdadisinden “pekiyi” derece ile mezun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Takrir-i Sükûn Kanunu

İşgalci güçler yurttan atıldıktan sonra sıra yeni Türkiye Devleti’ni çağdaşlaştıracak köklü dönüşümlerin yapılmasına gelmişti. Saltanat kaldırılmış, Cumhuriyet ilan edil­miş, Halifelik kaldırılmış, eğitim öğretim birleştirilmiş, yeni bir anayasa yapılarak Türkiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Taksim Cumhuriyet Anıtı

Taksim Cumhuriyet Anıtı Daha önce de bazı örnekleri görülmekle birlikte, heykel ve anıtların sosyal hayatımızda yaygınlık kazanması Cumhuriyet döneminde ve Atatürk sayesinde olmuştur. Zaferin kazanılmasından sonra Yunus Nâdi (Abalıoğlu)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Takvim, Saat ve Ölçü Sistemlerinin Değiştirilmesi

Takvim, saat ve ölçü sistemlerinin değiştirilmesi, ülkede çağdaş olanda birlik sağlanması ve bunun yanında uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen inkılaplardandır. Takvim ve Saat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Tayfur Sökmen (1892-1980)

Tam adı Tayfur Ata olan Tayfur Sökmen, 1892’de Antep’te doğdu. Babası Oğuzların Bayat boyuna mensup Reyhanlı Aşireti’nin reisi Mürselzâde Mustafa Şevki Paşa, annesi Şayan Hanım’dır. Mustafa Şevki Paşa çeşitli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Teceddüt Fırkası

Osmanlı Devleti’nin son on yılında yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisî Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedildiğinin kesinleşmesi üzerine, 1 Kasım 1918 tarihinde Talat Paşa başkanlığında son büyük kongresini topladı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Tevfik Bıyıklıoğlu (1898- 1961)

Babası Mehmet Şefik Bey, annesi Zehra Hanım’dır. Tevfik Bıyıklıoğlu 1898 (1307) yılında Çanakkale’de doğmuştur. 1903 (1312) doğumlu Şadiye Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Fatma Emel ve Altıngül isimli çocukları...

[ Devamını okumak için tıklayın ]