Ay: Mart 2021

29 Mar

Türk Beşleri

İyi bir asker, devlet ve kültür adamı olan Atatürk, başta müzik olmak üzere sanatın her dalıyla yakından ilgilendi. Müziği, “hayatın ruhu ve neşesi” olarak tanımlayan ve savaş yıllarından itibaren...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Mar

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresinde Türkiye’nin iktisadi hedeflerinden biri de yerli girişimci sermayedar sınıfını oluşturmak, bu sınıfa rekabet edebilir seviyeye gelene kadar devlet adına gerekli desteği vermek ve yatırımlarda yabancı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Mar

1931 Matbuat Kanunu

Madde yayıma hazırlanmaktadır…

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Mar

Refi’ Cevad Ulunay

Türk Gazeteci, yazar. II. Meşrutiyet, Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Türk basınının güçlü ve muhalif kalemi olan Refi’ Cevad, babasının memuriyetle görevli olduğu Şam’da, 1890’da doğmuştur. Aslen Seydişehirli olup...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Ankara Palas

Madde yayıma hazırlanmaktadır…

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Gediz Taarruzu

24 EKİM 1920 Mondros Mütarekesi sonrası ülkenin birçok yerinin işgal edilmesi ve bu işgallerin artarak genişlemesi, yurt genelinde birtakım kuruluşların ve silahlı mücadelenin oluşmasına ve Millî Mücadele’nin başlangıcını meydana...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Heyet-i Temsiliye

Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi kararlarıyla kurulup, Mustafa Kemal’in başkanı olduğu, Sivas Kongresi’nde bütün ülke için yetkisi genişletilen, BMM’nin açılması ile görevi sona eren ve bu döneme damgasını vuran bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Kuvâ-yı Seyyare

Kuvâ-yı Seyyare (Seyyar Kuvvetler) Millî Mücadele döneminin önemli isimlerinden Ethem Bey ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Kimi zaman kardeşi Yüzbaşı Tevfik’in de komuta ettiği bu kuvvetler siyasal gücünü I. TBMM’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]