Ay: Mart 2021

02 Mar

Tayfur Sökmen (1892-1980)

Tam adı Tayfur Ata olan Tayfur Sökmen, 1892’de Antep’te doğdu. Babası Oğuzların Bayat boyuna mensup Reyhanlı Aşireti’nin reisi Mürselzâde Mustafa Şevki Paşa, annesi Şayan Hanım’dır. Mustafa Şevki Paşa çeşitli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Teceddüt Fırkası

Osmanlı Devleti’nin son on yılında yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisî Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedildiğinin kesinleşmesi üzerine, 1 Kasım 1918 tarihinde Talat Paşa başkanlığında son büyük kongresini topladı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Tevfik Bıyıklıoğlu (1898- 1961)

Babası Mehmet Şefik Bey, annesi Zehra Hanım’dır. Tevfik Bıyıklıoğlu 1898 (1307) yılında Çanakkale’de doğmuştur. 1903 (1312) doğumlu Şadiye Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Fatma Emel ve Altıngül isimli çocukları...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Ticaret Kanunu (Atatürk Dönemi)

Ticaret hukuku alanında Cumhuriyet döneminde yapılan kanuni düzenlemeleri incelemeden önce konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuata kısaca değinmekte fayda bulunmaktadır. Ticari faaliyet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Ticaret ve Sanayi Odaları

Sermaye kaynaklı odalar belli bir sektörde faaliyet gösteren kesimlerin çıkarlarını gözetmek üzere kurulmuş mesleki örgütler olup, kuruluş yöntemleri itibariyle ülkeler arasında çeşitlilik gösterirler. Örneğin Fransa’da odalar bir kararname ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Trakya Manevralarında Atatürk

Atatürk Avrupa’da başlayacak büyük bir savaşa karşı 1930’lu yılların başından itibaren ülkeyi ve orduyu hazırlamaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti bir yandan hızlı bir ekonomik kalkınma sürecini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türk Bayrağı Kanunu

Mustafa Kemal Atatürk, bayrak konusunda çok duyarlı bir komutan ve devlet adamı idi. İzmir’in kurtuluşu sonrası 10 Eylül 1922’de İzmir’e ulaştığında İzmirlilerin bir sürprizi ile karşılaştı. Karşıyaka’da kendisi için...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisince 20 Şubat 1930 tarihinde kabul edilen, 25 Şubat 1930 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve hükümete ulusal paranın değerindeki dalgalanmayı engelleme yönünde cezai nitelikte...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türk Teavün Cemiyeti

Türk Teavün Cemiyeti, Amerika’ya göç eden birinci nesil Türklerin kurdukları ilk sivil toplum örgütüdür. Osmanlı coğrafyasından Amerika kıtasına nüfus göçünün tarihi 19. yüzyılın ilk yarısına kadar götürülmekle beraber, ilk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Türkiye-Amerika İlişkileri (1919-1938)

Tarih boyunca ABD’nin dış politikası ile ekonomik çıkarları birlikte ilişkilendirilmiş ve birbirinden ayrı düşünülmemiştir. XVIII. yüzyılda ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk karşılaşma; Osmanlı’nın merkezden uzak ve özerk bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]