Ali Oktay Rifat (10 Haziran 1914-18 Nisan 1988)

27 Mar

Ali Oktay Rifat (10 Haziran 1914-18 Nisan 1988)

Ali Oktay Rifat (10 Haziran 1914-18 Nisan 1988)

“Büyük Şeften İntibalar”, Cumhuriyet, 23 Temmuz 1933, s. 5.

“Nâzım Hikmet Meselesi”, Yaprak, S. 26, 15 Mayıs 1950, s. 1.

Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yayınları, İstanbul 2007.

Özcan, Tarık, Şair ve Sözün Mahşeri Oktay Rifat, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.

Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Akçağ Yayınları, Ankara   2006.

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C II, YKY, İstanbul 2003.

Yalçın, Murat, Elleri Var Özgürlüğün: Oktay Rifat 100 Yaşında, YKY, İstanbul 2014.

Yolcu, Fatma Bilge, Oktay Rifat Horozcu’nun Tiyatro Eserlerinde Yapı ve Tema,  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep  2019.

21/04/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ali-oktay-rifat-10-haziran-1914-18-nisan-1988/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar