Kategori: Genel

16 Ağu

Devlet Planlama Teşkilatı

Plan ve planlama kavramına Carl Marx’ın Das Kapital (1867-1894) adlı eserinde ilk defa rastlanılmış ve bu söz konusu eserde Marx, ekonominin düzenleyici ilkesinin iktisadi anlamda piyasalar değil, plan olması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Ağu

Franz von Papen (1879-1969)

Katolik kökenli zengin ve aristokrat bir aileye sahip olan Franz von Papen, 29 Ekim 1879’da Almanya’nın Vesfalya eyaletine bağlı Werl’de dünyaya geldi. Babası Friedrich von Papen, Prusya ordusunda yüzbaşılık...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Ağu

1946 Yılında Kurulan Siyasi Partiler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı ve İsmet İnönü’nün Başbakanlığı döneminde iki kez çok partili siyasi hayata geçilmesi girişiminde bulunulmuş fakat hem Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hem de Serbest Cumhuriyet Fırkası denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Atatürk’ün vefatı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Ağu

Cemil Meriç (1916-1987)

Cumhuriyet Dönemi Türk Düşünürü. Cumhuriyet dönemi Türk düşünce hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Cemil Meriç, 1916 yılında Hatay’da dünyaya gelmiştir. Günümüzde Yunanistan sınırları içinde yer alan Batı Trakya’nın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Ağu

Fazıl Bey (Şehit Hava Pilot Bnb.) (1889-1923)

Millî Mücadele de Kartal Müfrezesi ve Cephe Tayyare Bölüğü Komutanı. Millî Mücadele sırasında üstün vazife anlayışı ile temayüz eden Kartal Müfrezesi Komutanı (Şehit Binbaşı) Fazıl Bey (Hv.1326-41), 1889 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Ağu

Pamuk Kongresi (2 Ocak 1941)

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan pamuk, Ebegümecigiller familyasına ait, anavatanı Hindistan olan ve kültürü yapılan bir bitki türü olarak bilinir. Yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Ağu

Cihad Baban (1911-1984)

Cihad Baban 10 Ekim 1911’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Babanzade Süleyman Hikmet Bey, annesi Ayşe Seniha Hanımdır. Annesinin babası Pirizadeler’den Borlu Sadık Paşa’dır. Askeri ve Tıbbiye Mektebi Müdürlüklerinde bulunan Sadık...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Ağu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 15 Kasım 1956 tarihinde, Ankara’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının sayısının henüz çok az olduğu 1950’ler Türkiye’sinde Ankara’da yeni bir üniversitenin kurulması fikri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Ağu

Zekeriya Sertel (1890-1980)

Gazeteci, Yazar. M. (Mehmed) Zekeriya Sertel, 1890 yılında o dönem Selanik vilayeti sınırları içerisinde kalan Ustrumca kasabasında toprak ağası bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Asıl adı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Ağu

Ali Haydar Bey (Yuluğ) (1879-1937)

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında önemli vazifeler üstlenmiş olan bürokrat ve siyaset adamı. Ali Haydar Bey, 1879 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Babası İzmir Emtia-i Ecnebiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]