Kategori: Genel

14 Mar

Faruk Nafiz Çamlıbel (1897-1973)

Türk şair, politikacı, eğitimci. 18 Mayıs 1897’de İstanbul’da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Nezareti başmüfettişi, Madenler Heyeti başkâtibi Süleyman Nafiz Bey, annesi tüccar sınıfından İbrahim Necati Bey’in kızı Ruhiye Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Mar

Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet gazetesi, 7 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul’da yayınlanmaya başlanan ve günümüzde de yayınına devam eden, Türkiye’nin en köklü gazetesidir. Gazetenin kurucusu ve 1945 yılına kadar başyazarı Yunus Nadi Abalıoğlu’dur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Ekrem Hayri Üstündağ (1885-1956)

Hekim, Türk Siyasetçi. 1885 yılında, Cemile Hanım ile Hayri Bey’in oğlu olarak Preveze’de dünyaya geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü (1924-1925), İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1928-1938) görevlerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940)

Türk Eğitimci ve Siyaset adamı. 1885 Adana doğumlu olan İsmail Safa Bey ilk ve orta eğitimini doğduğu şehirde aldıktan sonra İstanbul şehrine giderek Mekteb-i Mülkiye’de yükseköğrenimini tamamlamıştır. Mülkiye mektebini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Emin Onat (1908-1961)

Mimar, akademisyen ve milletvekili.   Orhan Arda (1911-2003) ile birlikte Anıtkabir’in iki proje müellifinden biridir. 28 Mayıs 1908 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Maliye Mümeyyizi Halid Bey, annesi Münire Hanım’dır. Soyadı yasası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Orhan Arda (1911-2003)

Mimar, akademisyen. Emin Onat’la (1908-1961) birlikte Anıtkabir’in iki müellif mimarından biridir. 19 Mayıs 1911 tarihinde Selanik’te doğmuştur. Tam adı Ahmet Orhan Arda’dır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Edirne, Adana ve Bursa...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Atatürk Dönemi Türkiye-Yemen İlişkileri

İkili Ülke ilişkileri Yemen; Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nun Aden Körfezi’ne kıyısıdır ve Bâbulmendep Boğazı ile Afrika kıtasından ayrılır. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’da tam bir hâkimiyet kurması ile Yemen’e nüfuz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Yeni İstanbul Gazetesi

Cumhuriyet dönemi basın hayatı. Basın tarihinde “Yeni İstanbul” adıyla ilk gazete 9 Kasım 1918’de İstanbul’da yayınlanmaya başladı. Daha sonra bu gazetenin ismi “Türkçe İstanbul” olarak değiştirildi. Milli Mücadele karşıtı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Mehmet Bahri Sarıtepe (1875-1935)

Siyasetçi, Manisa eski Belediye Başkanı. Manisa Belediye Başkanlığı, Kuva-yı Milliye liderliği ve Milletvekilliği yapan Mehmet Bahri Sarıtepe, 1875 İzmir doğumludur. Manisa nüfusuna kayıtlıdır. Aile adı Şehsüvarzade olup, Trablusgarp kumandanı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Neville Chamberlain

İngiliz devlet adamı ve Başbakan 18 Mart 1869 İngiliz İmparatorluğu’nun önde gelen sanayi kentlerinden Birmingham’da dünyaya gelen Neville Chamberlain, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen tek erkek çocuğudur. Üniteryen inanca sahip...

[ Devamını okumak için tıklayın ]