Kategori: Genel

30 Nis

Kâzım Vehbi Oral (1892-1985)

1308/1892 de Ergani’nin (Diyarbakır) Maden kasabasında doğdu. Babası Maden eşrafından Tahrirat Müdürü Müftüzade Yusuf Vehbi Bey, annesi Güllü Hanım’dır. 1907’de Maden Rüştiyesi’nden pekiyi derecesi ile mezun oldu. Babasının ölümü...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Nis

Tahran Konferansı (28 Kasım – 1 Aralık 1943)

1 Eylül 1939 günü Almanya’nın Polonya’ya saldırması ile İkinci Dünya Savaşı başladığında Türkiye’nin temel amacı ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar gelmeden bu süreci en güvenli şekilde atlatmaktı. Ancak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Haliç-İstanbul Konferansı (19 Mayıs-5 Haziran 1924)

Arapça’daki “Mevsıl” kelimesinden geldiği kabul edilen Musul “kavşak noktası” anlamındadır. Bölgedeki bütün yolların kesişim noktası durumunda olması yüzünden Musul’a yüklenen bu anlam, tarihî kaderini de belirlemiş ve burası için...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Suphi Baykam (1926-1996)

Suphi Baykam, 5 Ocak 1926’da Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kökeni Suriye’nin Hama kentine dayanan, Adana eşrafından Bedri Bey ile Nafile Hanım’ın beş çocuğundan üçüncüsüdür. İlkokulu Yamaçlı İlkokulu ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Tahsin Bekir Balta (1902-1970)

1902’de Rize’nin Pazar ilçesinde, emekli Mal Müdürü Bekir Sıtkı Bey ile Gülsüm Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Pazar’ın köklü ailelerinden birisi olan Baltazadelere mensuptu. TBMM arşivinde ismi Hasan Tahsin Balta olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Atatürk Dönemi Sanayi Sergileri

  17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde açılan ilk sanayi sergisiyle başlatılan sanayi sektörünün tanıtımına yönelik faaliyetler, Atatürk Döneminde millî bir sanayinin oluşturulması, yerli ürünlerin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Sabiha Sertel (1895-1968)

Sabiha Sertel (öncesinde Nazmi, sonrasında Zekeriya) 1895’te Selanik’te doğar. Dedesinin ismi Derviş Ali’dir. Babası Derviş Alizade İsmail Nazmi Efendi Selanik Gümrüğü’nde başkatiptir. Annesi Atiye Hanım’dır. Sabiha Nazmi altı kardeşin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Jale İnan (1914-2001)

Sahibi olduğumuz toprakların kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması, anlaşılması ve yorumlanabilmesi için arkeolojiye ve bu bilimin yetiştirdiği arkeologlara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, Cumhuriyet Dönemi’nde yürütülen eğitim çalışmaları doğrultusunda, arkeoloji bilimi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Sait Bey (Üçok) (1878-1953)

Hacı Şıhzade Sait Bey olarak da anılmaktadır. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankırı (Kangırı) milletvekillerindedir. 1878 yılında Çankırı’da doğmuştur. Babası Hacışeyhzade Osman Talat Efendi, annesi Sıddıka Zühre Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Mar

Mehmet Şükrü Gülez (1870-1950)

Mehmet Şükrü Gülez, 1870 yılında Bolu’da doğmuştur. İlyaszadeler adıyla tanınan köklü bir aileye mensup olup babası Bolu eşrafından Hacı Emin Efendi annesi ise Sıddıka Hanım’dır. Bolu Mekteb-i Rüştiyesi’nde eğitim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]