Kategori: Genel

27 Mar

Mehmet Hayri Tarhan (1880-1934)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Harbiye ve Harp Akademisi’nden sınıf ve silah arkadaşı olan Mehmet Hayri (Tümgeneral Tarhan) Bey, 29 Şubat 1880’de Tırnovacık’ta dünyaya gelmiştir. Babası Hafız Hasan Bey idi. 13...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Mar

Ahmet Muhtar Fikri (Gücüm) (1876-1930)

Ahmet Muhtar Fikri Bey, 1876 yılında Muş’ta doğdu. Annesi İffet Hanım, babası Cizrelizade Mustafa Rıza Bey’dir. Devlet memurluğunun çeşitli kademlerinde görev yapmış olan Mustafa Rıza Bey, kaymakamlık ve mutasarrıflık...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Şub

Adnan Cemgil (1909-2001)

Türk modernleşmesi üzerine çalışmalar yürütmüş Adnan Cemil Bey (Adnan Cemgil) 1909 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğmuştur. Annesi ev işleriyle meşgul olurken babası Cemil Bey Ticaret-i Bahriye Mahkemesinde zabıt katibi olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

Etkili ve güzel yazılar kaleme alma ve hitabet konusunda çok yetenekli olan Atatürk, hitabetteki ustalığı, etkili konuşma ve yazılarının ideolojik ve psikolojik telkin gücüyle, hitap ettiği kişi ve topluluklar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Hürriyet ve Anayasa Bayramı

Tarih boyunca toplumlar, önem verdikleri olayları çeşitli etkinliklerle anmış veya kutlamışlardır. Bu etkinlikler dünyadaki gelişmelere bağlı olarak geçen zaman diliminde her çağda farklılıklar göstermiştir. İmparatorlukların hakim olduğu dönemlerde genel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Demokrat Parti Döneminde Türkiye – Yunanistan İlişkileri (1950-1960)

1947-1954 arası yılları ikinci Türk-Yunan yakınlaşması olarak kabul etmek mümkündür. Bu dönemde iyi ilişkilerin itici gücü, her iki ülke açısından da kuşkusuz ABD’nin önderliğindeki Batı Bloku’nda yer almanın gerektirdikleri,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

İnönü Döneminde Türkiye – Yunanistan İlişkileri

Yunan Ordusunun 1919’da Anadolu’yu işgali, 1922’deki yenilgisi, sorunların 1923’te Lozan Antlaşması ile çeşitli çözümlere ulaştırılması ile Türk-Yunan ilişkileri, 20’li yıllarda artık farklı bir safhaya girmiş ancak Lozan’dan kalan sorunlar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Papa Eftim (ERENEROL) (1884-1968)

Anadolu Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kurucusu ve ilk patriğidir. 1884 yılında Yozgat Sancağı’na bağlı Akdağmadeni kazasının İstanbulluoğlu mahallesinde dünyaya gelmiştir.  Tacir olan babasının adı Baraş, annesinin adı Mariya’dır. Kendisine büyükbabasının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Ahmet Fevzi Efendi (Erdem) (1885-1974)

Siyasetçi olarak bilinen Ahmet Fevzi Efendi, 1885 yılında Artvin ilinin Şavşat ilçesine bağlı Çayağzı köyünde dünyaya gelmiştir. 93 Harbi’nde (1877-1878) Acara’dan göç etmiş olan çiftçi Süleyman Ağa’nın oğludur. A....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Ahmet Nureddin (Nuri) Efendi (1887- ?)

Sivas Kongresi’nin Bursa delegesi ve İlk Büyük Millet Meclisinde Batum milletvekillerinden birisi olan Ahmet Nureddin Efendi, 1887 yılında Çürüksu’da (bugün Gürcistan Kobuleti) dünyaya gelmiştir.  Hahutzâde Mahmut Efendi’nin oğlu olup,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]