Tahsin Bekir Balta (1902-1970)

28 Mar

Tahsin Bekir Balta (1902-1970)

Tahsin Bekir Balta (1902-1970)

Asil KAYA

KAYNAKÇA

 

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA)

BCA, 30-11-1-0/224-23-20 (21.06.1951)

BCA, 30-18-1-2/122-46-11 (31.05.1950)

BCA, 30-18-1-2/163-71-12 (13.02.1962)

Resmî Belgeler

Dışişleri Bakanlığı 1967 Yıllığı, Haz. Hamid Aral, Ankara Basım ve Cilt Evi, Ankara 1968.

Resmî Gazete, 08.08.1946.

Resmî Gazete, 25.07.1947.

Resmî Gazete, 06.09.1947.

Resmî Gazete, 11.06.1948.

Resmî Gazete, 02.07.1951.

TBMM Albümü (1920-2010), C.1, (1920-1950), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.

T.B.M.M. Tutanak Dergisi, C.24, D.8, 07.02.1950.

Süreli Yayınlar

Akşam, 24.02.1943.

Akşam, 01.03.1943.

Akşam, 14.07.1954.

Cumhuriyet, 27.12.1936.

Cumhuriyet, 31.08.1946.

Cumhuriyet, 13.08.1948.

Cumhuriyet, 02.04.1969.

Cumhuriyet, 25.07.1970.

Cumhuriyet, 26.07.1970.

Cumhuriyet, 30.07.1970.

Cumhuriyet, 19.06.2015.

Hakimiyyet-i Milliye, 24.10.1927.

Hürbilek, 24.04.1948.

Hürbilek, 24.07.1948.

Hürbilek, 09.10.1948.

Milliyet, 31.07.1970.

Ulus, 16.03.1947.

Ulus, 06.02. 1949.

Vakit, 01.11.1945.

Yeni Gazete, 11.09.1947.

Yeni Sabah, 05.08.1949.

Kitaplar

ABADAN UNAT, Nermin, Kum Saatini İzlerken, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1998.

ÇUFALI, Mustafa, Parlamento Tarihi-TBMM VIII. Dönem (1946-1950), III.Cilt, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara 2012.

FİŞEKÇİ, Oya, Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Üye ve Yardımcıları Bibliyografyası 1925-1975, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1977.

ÖZTÜRK, Temurhan, Ankara’nın Mülkiyesi 1936-2007, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara 2007.

Makale

MEHMED Kemal, “Büyüklere Alkış Tutmak…”, Cumhuriyet, 05.07.1984, s.8.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, “Trabzon yolculuğu ve Karadeniz”, Cumhuriyet, 11.05.1970, s.4.

SELEK, Sabahattin, “Yeni kabine ve iş hayatı”, Hürbilek, 12.06.1948, s.1.

UZUN, Hakan, “Komünizm, Irkçılık ve İrtica ile mücadele: Milli Tesanüt Birliği, Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.20, S.41, Güz 2020, ss.763-797.

ERGUN, Turgay, “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü: Bir Örgütsel Gelişme Örnek Olayı”, Amme İdaresi Dergisi, C.29, S.2, Haziran 1996, ss.3-18.

AYBAY, Rona, “Türkiye’nin insan hakları sicili bozuk”, Cumhuriyet, 24.03.1996, s.8.

KUBALI, Hüseyin Nail, “Kardeşim Tahsin Bekir”, Cumhuriyet, 21.08.1970, s.2.

MIHÇIOĞLU, Cemal, “Prof. Tahsin Bekir Balta’nın Ardından”, Cumhuriyet, 01.08.1970, s.2.

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/tahsin-bekir-balta-1902-1970/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar