Atatürk Dönemi Sanayi Sergileri

28 Mar

Atatürk Dönemi Sanayi Sergileri

Atatürk Dönemi Sanayi Sergileri

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) Fon Kodu: 030.18.01.02, Yer No: 72.14.18.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) Fon Kodu: 030.18.01.02, Yer No: 67.64.20.

Süreli Yayınlar

Anadolu, 15 Mayıs 1937.

Akşam, 6 Mayıs 1929.

Akşam, 2 Nisan 1930.

Akşam, 1 Nisan 1931.

Akşam, 16 Haziran 1932.

Akşam, 7 Eylül 1932.

Akşam, 29 Eylül 1933.

Akşam, 24 Temmuz 1934.

Akşam, 19 Temmuz 1935.

Akşam, 3 Temmuz 1936.

Akşam, 24 Temmuz 1938.

Babalık, 7 Mayıs 1932.

Babalık, 29 Mayıs 1932.

Balıkesir, 5 İkinci teşrin 1934.

Cumhuriyet, 22 Kanunusani 1930.

Cumhuriyet, 24 Mart 1930.

Cumhuriyet,13 Nisan 1930.

Cumhuriyet, 9 Kanunusani 1931.

Cumhuriyet, 24 Şubat 1931.

Cumhuriyet, 25 Şubat 1931.

Cumhuriyet, 9 Nisan 1931.

Cumhuriyet, 12 Ağustos 1932.

Cumhuriyet, 1 Ağustos 1933.

Cumhuriyet,  8 Ağustos 1934.

Cumhuriyet, 23 Ağustos 1934.

Cumhuriyet, 8 Teşrinisani 1934.

Cumhuriyet, 14 Teşrinisani 1934.

Cumhuriyet, 18 Teşrinisani 1934.

Cumhuriyet, 28 Ağustos 1936.

Cumhuriyet, 28 Temmuz 1937.

Haber-Akşam Postası, 2 Eylül 1936.

Haber-Akşam Postası, 6 Ağustos 1938.

Hizmet, 2 Temmuz 1928.

Hakimiyeti Milliye, 26 Nisan 1931.

Kurun, 23 Temmuz 1938.

Milliyet, 24 Şubat 1928.

Milliyet, 10 Temmuz 1934.

Servetifunun, 28 Temmuz 1932.

Son Posta, 21 Haziran 1933.

Ulus, 23 Ağustos 1935.

Ulus, 24 Nisan 1937.

Ulusal Birlik, 10 Eylül 1935.

Vakit, 6 Mayıs 1929.

Vakit, 30 Nisan 1933.

Vakit, 14 Haziran 1933.

Vakit, 26 Temmuz 1933.

Vakit, 10 Eylül 1933.

Vakit, 5 Haziran 1934.

Vakit, 16 Haziran 1934.

Yeni Asır, 27 Ağustos 1934.

Yeni Asır, 28 Ağustos 1934.

Araştırma ve İnceleme Eserler

ÇOBAN, Yüksel, Atatürk Dönemi Tarım, Sanayi Ve Ticaret Sergileri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011.

DUMAN, Doğan, “Milli İktisat Politikasına Bir Katkı: 1930’larda Yerli Ürün Sergileri”, Toplumsal Tarih, Cilt: 7, Sayı: 38, Şubat 1997, ss. 18-22.

SAİT, Mekki, “Ankara Sanayi Sergisi”, Cumhuriyet, 14 Teşrinisani 1934.

SÖNMEZDAĞ, Umur, Atatürk Ormanı ve Kurtuluş Zafer Abidesi, İzmir Tarihinde Sergi, Panayır, Fuarlar ve Kültürpark, İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma Derneği Yayınları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1978.

S. , M. , “Millî Sanayi Sergisi açıldı.”, Hakimiyeti Milliye, 21 Nisan 1930.

Yunus Nadi, “Ankara’da İkinci Sanayi Sergisi”, Cumhuriyet, 22 Nisan 1931.

Haşım Sadık, “Yerli Mallar Sergisi”, Akşam, 24 Ağustos 1932.

İnternet Kaynakları

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/izmir-enternasyonal-fuari/?pdf=3559 (Erişim Tarihi: 04.02.2024).

 

 

EKLER:

 

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ataturk-donemi-sanayi-sergileri/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar